Start nieuwe akkerrandenregeling Hoeksche Waard

1
105

Deze week is de nieuwe akkerrandenregeling “Hoeksche Randen” van start gegaan. Ook dit jaar investeren akkerbouwers samen met waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Stichting Rietgors, Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka) en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) weer in de ontwikkeling van akkerranden die nuttig maar vooral fraai zijn voor het landschap. Er worden in de komende weken in de Hoeksche Waard meer dan 600 akkerranden aangelegd door bijna 100 akkerbouwers, met een totale lengte van ongeveer 550 km.

In tegenstelling tot voorgaande jaren (met de regeling Agroranden) heeft het waterschap de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de akkerrandenregeling overgedragen aan Rietgors, stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Tevens is het de Hoeksche Waard gelukt, als een van de eerste binnen Nederland, met de nieuwe regeling “Hoeksche Randen” te anticiperen op een doorontwikkeling voor de akkerbouw in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Stichting Rietgors en H-Wodka zijn hierbij geslaagd om hun jarenlange praktijk ervaringen te integreren in dit Europese kader.

Naast de functie als bufferstroken tussen cultuurgewas en oppervlakte water maken de samenwerkende partijen zich nu ook sterk voor multifunctionaliteit en ontwikkeling van de biodiversiteit in de akkerranden om de schaarse ruimte op de landbouwpercelen zo goed mogelijk te benutten. Zo dienen akkerranden niet alleen de waterkwaliteit, maar bieden ze ook een leefruimte aan akkervogels, natuurlijke bestuivers zoals bijen, plaagonderdrukkende insecten zoals sluipwespen en kleine (zoog)dieren. Dat deze ontwikkeling van de biodiversiteit niet alleen nodig en nuttig is maar ook mooi bewijst de enorme bloeiende bloemenpracht van de akkerranden in de zomermaanden. Zij nemen dan de rol over van de bermen die in de afgelopen maanden zo uitbundig in bloei stonden. Zo dragen akkerranden daarmee ook nog eens bij aan verbetering van de kwaliteit en beleving van ons Hoekschewaards landschap.

De realisatie van de multifunctionele bloemranden is tevens tot stand gekomen door een financiële bijdrage van HW-wonen en het Stimuleringsfonds van de Rabobank.

20140514-091539.jpg


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
1 REACTIE

  1. Heel mooi. Word helemaal blij van de keuze zoals die is gemaakt met betrekking tot biodiversiteit.

Reacties zijn gesloten.