Groenlinks Barendrecht steunt zienswijze windmolens in Binnenmaas niet

0
314
(Foto: GroenLinksBarendrecht)
GroenLinks steunt zienswijze windmolens Binnenmaas niet (Foto: GroenLinksBarendrecht)
GroenLinks steunt zienswijze windmolens Binnenmaas niet (Foto: GroenLinksBarendrecht)

BARENDRECHT – GroenLinks steunt de Barendrechtse zienswijze Binnenmaas niet. Deze zienswijze wordt mede namens de gemeenteraad door het college van Barendrecht ingediend. In de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag maakte GroenLinks duidelijk de negatieve toon over windmolens niet te onderschrijven. GroenLinks kondigde hierop aan een eigen zienswijze in te dienen.

GroenLinks vindt het niet passend dat Barendrecht zich negatief uitlaat over windmolens terwijl de gemeente zelf nog in gesprek is met de provincie Zuid-Holland over aanwijzen van locaties in onze eigen gemeente. Dit verzwakt onze positie en we lopen het risico dat de provincie buitenom de gemeente locaties gaat aanwijzen.

Met de zienswijze kan een ieder kenbaar maken dat het beoordelingskader voor de windmolenlocatie Oude Maas aangepast moet worden. Een zienswijze gaat volgens GroenLinks over de inhoud van het beoordelingskader. GroenLinks vindt het daarom niet gepast, en bovendien niet relevant, dat in de Barendrechtse zienswijze een subjectieve mening over windmolens is geplaatst. Daarbij komt dat de eerste delen van de Barendrechtse zienswijze een negatieve toon hebben. GroenLinks is van mening dat er eerst uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor de locatie Oude Maas bekend moeten zijn voordat het debat en de meningsvorming plaatsvinden.

Als laatste kan GroenLinks de opstelling van college en gemeenteraad niet plaatsen in het licht van de duurzaamheidsambities die vastliggen in het coalitieakkoord. Duurzame energiebronnen zullen nodig zijn om de afhankelijkheid en uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen. Windenergie moet daarbij overwogen worden.

De zienswijze van GroenLinks heeft een neutrale insteek en benoemt vier onderdelen die aangescherpt moeten worden: geluid, natuur/milieu, energieopbrengst en alternatieven. De zienswijze is te lezen op onze facebookpagina en barendrecht.groenlinks.nl.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.