Keuzemoment bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard nadert rap 

0
145

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – De Hoeksche Waardse gemeenteraden gaan op 17 december beslissen over het model voor de bestuurlijke toekomst van het eiland: samenvoeging van gemeenten of samenwerking met doorzettingsmacht. De stuurgroepleden, de 35 fractievoorzitters, hebben aan het begin van het proces met elkaar afgesproken om tot consensus te komen.

Op dit moment is er nog geen consensus over het voorkeursmodel. Toch zullen de raden binnen zes weken een keuze moeten maken voor een model waar iedereen zich in kan vinden. Het is aan de stuurgroep om een advies voor de raden te schrijven. Tijdens een openbare raadsledenbijeenkomst op 18 november zullen raadsleden met elkaar hierover in discussie gaan. Wat is hun voorkeursmodel en op welke wijze en onder welke voorwaarden zouden ze zich kunnen aansluiten bij het model waar hun eerste voorkeur niet naar uitgaat? Wat is nodig om de bezwaren op te heffen, welke voorwaarden kunnen gesteld worden, wat moet wellicht nader worden uitgewerkt en hoe kunnen kansen worden verzilverd?

De stuurgroep heeft in oktober 2015 het onderzoeksrapport van BMC ontvangen. Dit rapport geeft op 15 uitgangspunten aan hoe beide modellen uitpakken in de Hoeksche Waard. Aan dit rapport ging in 2013 het onderzoek van Partners & Pröpper naar de evaluatie van de regionale samenwerking vooraf. Op basis van dat eerste onderzoek hebben de raden eind 2013 geconcludeerd dat “niets doen” geen optie is en dat de verbetering op bestuurlijk vlak moet worden gezocht.

Met de vaststelling van het procesvoorstel Onderzoek bestuurlijke toekomst hebben de gemeenteraden er eind 2014 voor gekozen de modellen samenvoeging en samenwerking met doorzettingsmacht nader te laten onderzoeken. De twee modellen zijn nu “technisch” uitgewerkt, zonder een voorschot te nemen op het definitieve besluit.

Raadsledenbijeenkomst 18 november

De discussie op 18 november moet de stuurgroep de informatie en richting te geven om tot een raadsvoorstel te komen waar de Hoeksche Waard in de toekomst mee verder kan. Doel is uiteindelijk te komen tot een breed gedragen, het liefst unaniem, Hoeksche Waards besluit.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 november om 19.00 uur in csg Willem van Oranje aan de Polderlaan 2 in Oud-Beijerland. Belangstellenden zijn van harte welkom.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.