Mijlpaal bereikt voor Hartveilig Wonen in Korendijk.  De 100ste vrijwilliger heeft zich aangemeld!

347

DSCN5364 kopieKORENDIJK – Op 1 januari 2016 is Hartveilig Wonen van start gegaan in de gemeente Korendijk. Hartveilig Wonen is de opvolger van Hartslag Nu dat eerder als pilot draaide in Korendijk. Het doel van Hartveilig Wonen is bij een hartstilstand snel te kunnen starten met de reanimatie door de inzet van burgerhulpverleners.

Hartveilig Wonen is een netwerk waarin burgerhulpverleners en AED’s worden samengebracht. Na melding van een hartstilstand worden de vrijwilligers die in de buurt zijn opgeroepen en wordt de dichtstbijzijnde AED ingezet.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, vergroot de kans om een hartstilstand te overleven.

Werkgroep Hartveilig Wonen Korendijk zoekt vrijwilligers                                                  Een werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente Korendijk is aan de slag gegaan om Hartveilig Wonen uit te rollen. De werkgroep houdt zich bezig met het werven van vrijwilligers, het beschikbaar krijgen van AED’s in de openbare ruimte, training en scholing en publiciteit. Het doel is een goed functionerend netwerk in de gemeente Korendijk te hebben met voldoende vrijwilligers en AED’s.

De eerste mijlpaal is inmiddels bereikt. In augustus heeft zich de 100e vrijwilliger aangemeld.De gemeente Korendijk heeft hier in aanwezigheid van de werkgroep Hartveilig Wonen en burgemeester Stoop op een feestelijke manier bij stilgestaan.

De werkgroep is nog op zoek naar meer vrijwilligers. De vrijwilligers wonen of werken bij voorkeur in de gemeente en zijn getraind om te reanimeren en/of te defibrilleren. Meer informatie is te vinden op  www.hartveiligwonen.nl. De werkgroep is verder op zoek naar inwoners die zich in willen zetten voor de verdere uitrol van Hartveilig Wonen in Korendijk. Vooral inwoners uit Piershil wordt gevraagd zich aan te melden voor de werkgroep Hartveilig Wonen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.