Leerlingen van De Hoeksteen assisteren wethouder tijdens de Boomfeestdag in Oud-Beijerland

75

OUD-BEIJERLAND – ‘Operatie Boomfeestdag: maak ’t buiten beter!’ Zo luidt het veelzeggende thema van de Nationale Boomfeestdag op woensdag 14 maart 2018. Ook gemeente Oud-Beijerland doet mee aan de boomfeestdag. Samen met de leerlingen van groep 7 van cbs De Hoeksteen plant wethouder Piet van Leenen (openbaar gebied) tien bomen en zo’n duizend heesters bij De Oude Tol. Om latere generaties – hopelijk in een hele verre toekomst – een indruk te geven hoe het leven er in 2018 uitzag, wordt bij één boom gelijktijdig een door de kinderen gevulde tijdcapsule mee ‘geplant’. Het plantfestijn start om 11.30 uur.   

Klimaatdoelen
De Nationale Boomfeestdag staat voor een decennialange traditie. Traditioneel wordt de boomfeestdag altijd op de derde woensdag in maart georganiseerd. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart gebeurt het dit keer dus een week eerder. Het landelijke thema ‘maakt ’t buiten beter!’ wil kinderen bewust maken van de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat. Immers, ook de aanplant van bomen helpt bij het halen van (gemeentelijke) ‘Klimaatdoelen-2020’.  

Betrekken
Boomfeestdag is een perfect moment om de jeugd bij het groen te betrekken. Want de jeugd van nu, zijn de volwassenen van morgen. En ook zij moeten straks kunnen leven in een gezonde, groene omgeving. Kortom, het is van groot belang kinderen te betrekken bij en bewust te maken van het belang van bomen en groen in hun woon- en leefomgeving.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer – de moeder van de Boomfeestdag – speelt ook een grote rol in Operatie Boomfeestdag: ze roept namelijk de hulp van kinderen in om op Boomfeestdag 2018 in al haar boswachterijen bomen te planten. Na andere boomziektes wordt nu ook de es bedreigd (door de essentaksterfte), waardoor bossen op grote schaal verdwijnen.

Programma
Omstreeks 11.15 uur arriveren de 22 kinderen van groep 7 van De Hoeksteen op de plantlocatie (Oude Tol aan de Randweg). Na het welkom door wethouder Piet van Leenen en een toelichting op het thema van de Boomfeestdag starten de kinderen met de plantwerkzaamheden en het begraven van de tijdcapsule. Tussen 12.15 en 12.30 uur voorziet Paviljoen Oude Tol geheel belangeloos de kinderen van een zeer verdiende beker warme chocolademelk. Tot slot krijgen de kinderen uit handen van de wethouder een certificaat als herinnering én bewijs van deelname aan Boomfeestdag 2018.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.