Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg willen krachten bundelen

298
De voorzitters van de Raad van Commissarissen van de Rabobanken

Om de kwaliteit van onze financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg samen te voegen tot één krachtige Rabobank. Recent ondertekenden de voorzitters van de raden van commissarissen en de directie een intentieverklaring. Hiermee uiten zij het voornemen om samen te gaan per 1 januari 2019. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen medio november een besluit over het voorstel tot samengaan. 

Klaar voor de toekomst

Door samen verder te gaan als één lokale bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. Zo ontstaat er meerwaarde voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de wensen van verschillende klantgroepen, juist in het tijdperk van de digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd blijven wij in de regio sterk betrokken als maatschappelijke bank.

Veel raakvlakken

De keuze voor Het Haringvliet en Voorne-Putten Rozenburg is logisch omdat zij meerdere raakvlakken hebben en er potentieel is om te groeien. Op onderdelen werken de banken nu al samen omdat ze geografisch dicht bij elkaar liggen. Er zijn veel aanknopingspunten in de regio om voor klanten en hun omgeving nog meer te kunnen betekenen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.