College Binnenmaas vraagt aan raad krediet beschikbaar te stellen voor herinrichting van het winkelcentrum in Heinenoord

115
Dinsdagavond 10 juli werd in gebouw De Erve in Heinenoord een informatieavond gehouden over het winkelgebied in het centrum van het dorp. De bijeenkomst was druk bezocht.

Binnenmaas – Op 9 oktober jl., heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de herinrichting van het winkelcentrum in Heinenoord. Op 8 november a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd om krediet beschikbaar te stellen, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Eind 2017 gaf de gemeenteraad de opdracht een verkenning uit te voeren om het centrumgebied van Heinenoord te versterken. Uitgangspunten bij deze aanpak waren;

  • Het behouden van het winkelaanbod in Heinenoord en het versterken daarvan binnen de huidige opzet;
  • In beeld brengen wat er speelt en leeft door in gesprek te gaan met de winkeliers;
  • Vervolgens in beeld brengen wat er nodig is voor een toekomstbestendig centrum;
  • Omwonenden en belanghebbenden interactief bij het proces betrekken.

Vervolgens is met winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners – verenigd in een klankbordgroep – in kaart gebracht waaraan behoefte is.

Pleinvariant

De belangrijkste wijziging in het ontwerp ten opzichte van de bestaande situatie is dat er een ontsluiting vanaf de dijk voor autoverkeer mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor wordt het winkelcentrum eenvoudiger te bereiken zonder dat dit de verkeersveiligheid op de dijk en langs de scholen nadelig beïnvloedt.

De klankbordleden hebben gekozen voor de zogenaamde pleinvariant. Dit ontwerp kenmerkt zich door een vlakke inrichting waarin nagenoeg geen hoogteverschillen aanwezig zijn en waar de auto te gast is. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg hetzelfde.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar heeft gesteld, wordt het plan verder uitgewerkt tot een document waarmee een aanbesteding kan worden gestart. De verwachting is dat de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden na de zomer van 2019 kan starten.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.