Discussie avond Circulaire Economie

210

Numansdorp – De werkgroep Duurzaamheid van Hoekschewaards Landschap nodigt je uit op 24 januari a.s. in het Nationaal Landschap Centrum te Numansdorp voor een bijeenkomst over Circulaire Economie.

Een onderwerp waarvoor we twee mensen hebben mogen aantrekken met wie we allemaal indirect te maken hebben. Zij zullen uitleggen waarom een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen.

Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Yuri H.B. Wolf  zal spreken over de moeilijkheid van transitie van afvalstof naar grondstof (bijv. bij het toepassen van maaisel dat nu als afval wordt behandeld) wat zijn de weerstanden en wat komt er bij kijken in deze keten aanpak met innovaties.

Rene Huijsman Direkteur RAD zal spreken over de ambities Grondstoffenbeleidsplan Hoeksche Waard i.v.m. terugbrengen hoeveelheid restafval, zo duurzaam mogelijk verwerken ingezamelde stromen (circulair), voor het behoud schone van een schoon Hoeksche Waard. En het werken aan behoud van goede kwaliteit grondstofstromen.

  • Datum: 24.01.2019
  • Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1C te Numansdorp.
  • Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur GRATIS.

Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.