Poll: Doet de gemeente Hoeksche voldoende aan het groenonderhoud?

2
2526

Hoeksche Waard – Nu de nieuwe gemeente Hoeksche Waard dit jaar begonnen is er veel veranderd in de Hoeksche Waard zo ook in het groenonderhoud wat deels door de gemeente Hoeksche Waard wordt gedaan en deels wordt uitbesteed.

Daarom ook de volgende poll: 

[poll id=”94″]

Voert de gemeente al het onderhoud zelf uit?

Nee, in gemeente Hoeksche Waard wordt een aantal werkzaamheden in het openbaar groen uitbesteed. Of het onderhoud door werknemers of aannemers wordt uitgevoerd kan per dorp verschillen. Ook is er een verschil of het om het groen binnen of buiten de bebouwde kom gaat.

Binnen de bebouwde kom

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Een aantal van deze werkzaamheden hebben wij uitbesteed. De grens van de bebouwde kom is te herkennen aan de bekende komborden.

Openbaar groen (beplantingen, et cetera)

Het openbaar groen – bestaande uit beplantingen, hagen, graskanten, enzovoort – is voor een deel uitbesteed aan de WIHW-bedrijven in Oud-Beijerland. Het overige deel wordt onderhouden door medewerkers van gemeente Hoeksche Waard.

Bomenonderhoud

Het onderhoud van de bomen binnen de bebouwde kom gebeurt door zowel werknemers van gemeente Hoeksche Waard als door ons ingehuurde aannemers.

Onderhoud gazons en ruw gras

Het grasmaaien wordt gedaan door werknemers van gemeente Hoeksche Waard en/of aannemers.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is het waterschap Hollandse Delta of de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het groenonderhoud. Denk hierbij aan het onderhoud van bijvoorbeeld bermen, bomen en/of sloten. De bebouwde kom is te herkennen aan de komborden aan de randen van de dorpen.

Natuurgebieden

Binnen de gemeente wordt een deel van de totale oppervlakte groen op ecologische wijze beheerd. Dit zijn vooral percelen groen aan de randen van de dorpen en op verschillende dijken. In sommige dorpen is voor het onderhoud een beheerovereenkomst afgesloten met het Hoekschewaards Landschap. Ook worden sommige grote natuurgebieden in onze gemeente onderhouden door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Aanspreekpunt

Hoewel sommige werkzaamheden dus niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd, blijven wij het aanspreekpunt voor eventuele vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
2 REACTIES

  1. Niet alleen laat het groenonderhoud heel veel te wensen over, maar ook het onderhoud van de trottoirs. Vooral op de dijken, maar ook in het dorp Westmaas is veel achterstallig onderhoud. Ik heb dat zelf ondervonden toen ik, door slechte bestrating, languit op mijn gezicht lag. Hopelijk wordt daar ook snel iets aan gedaan. B.v.b hartelijk dank Sonja van Oossanen

  2. Ook in Oud-Beijerland op het Vierwiekenplein ben ik als invalide, al een paar gestruikeld over het onkruid !!!! Op de Molendijk gaan ze tig keer achter elkaar hetzelfde stuk doen waar nauwelijks iemand loopt.

Reacties zijn gesloten.