Prinses Beatrix opent nieuwe locatie stichting De Overbrugging in Oud-Beijerland

0
423

tn_IMG_7224Oud-Beijerland – Stichting De Overbrugging beschikt sinds enige tijd over een eigen locatie in Oud-Beijerland, de voormalige Thomaskerk aan de Margrietstraat. Dinsdag 27 mei aanstaande wordt deze om 10.30 uur officieel geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. De aanwezigheid van de Prinses bij de officiële opening maakt deze dag voor de medewerkers, cliënten en vele vrijwilligers van de stichting extra speciaal.

Stichting De Overbrugging

Stichting de Overbrugging biedt hulp en onderdak aan jongeren van 18 tot 35 jaar die door allerlei omstandigheden zijn  vastgelopen, bijvoorbeeld door verslavingsproblematiek. Tevens begeleidt zij jongeren die als gevolg hiervan problemen hebben op  psychiatrisch en psychosociaal gebied. De Overbrugging heeft verder als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij heeft de stichting als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. De Overbrugging wil een leefklimaat van rust, structuur en veiligheid creëren. Het is een tussenstation van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, kunnen terugkeren naar de samenleving.

De oorsprong van deze organisatie ligt bij  het particuliere initiatief van een echtpaar dat jarenlang verslaafde jongeren in hun huis opving in afwachting van professionele behandeling bij  b.v. Stichting De Hoop in Dordrecht. Ook  voor de nazorg van deze jonge mensen stond de deur van het huis van dit echtpaar al die tijd dag en nacht open. Op  enig moment werd de behoefte aan deze hulp zo  omvangrijk dat in 2004 werd besloten Stichting De Overbrugging op  te richten met als doel om  ook  daadwerkelijk professionele hulp te kunnen bieden.

Na vele jaren zoeken beschikt de stichting sinds april 2013 over het voormalige kerkgebouw aan de Margrietstraat 2 te Oud-Beijerland.

Activiteiten

De Overbrugging heeft op  dit moment een 24-uurs opvang voor 6 jongeren. Deze jongeren wonen in de bij  het voormalige kerkgebouw behorende kosterswoning. In  de toekomst wordt deze 24-uurs opvang mogelijk uitgebreid tot 15 plaatsen.

Stichting De Overbrugging werkt inmiddels ook  out-reachend en al geruime tijd preventief en informatief onder de jongeren op  straat.

Daarnaast verleent de stichting ambulante zorg aan ruim dertig jongeren; alles bij  elkaar verleent de stichting op  jaarbasis aan ongeveer veertig jongeren hulp in de meest uitgebreide zin.

In  de voormalige Thomaskerk ontwikkelt Stichting De Overbrugging de volgende activiteiten:

  • deeltijdbehandelingen
  • spreekuren voor ambulante cliënten
  • stay-clean avonden voor cliënten om  elkaar te versterken;
  • weerbaarheidstrainingen in samenwerking met stichting Moedige Moeders Hoeksche Waard
  • ruimten voor dagbesteding, met als doel zelfredzaamheid en eigenwaarde van de cliënten te vergroten,
  • een kringloopwinkel,
  • een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en andere inwoners uit Oud- Beijerland, clienten of andere mensen die.

In  de kringloopwinkel en de ontmoetingsruimte werken, behalve veel vrijwilligers, ook mensen en in het kader van de dagbesteding.

Inmiddels heeft het gebouw een multifunctionele bestemming gekregen voor de gehele gemeente Oud-Beijerland en voor de wijk  Croonenburgh in het bijzonder.

De stichting werkt met heel veel vrijwilligers die uit alle geledingen van de Oud- Beijerlandse samenleving komen. Dit maakt het project juist zo  uniek.
Gedurende de afgelopen maanden heeft een grote groep vrijwilligers keihard gewerkt om
het gebouw op  te knappen en geschikt te maken voor de activiteiten die hier worden uitgevoerd.

Bijzonder daarbij is dat dit hele project functioneert zonder subsidie; alle kosten worden gedekt uit giften, sponsoring, opbrengst kringloopwinkel e.d.

Officiële opening

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opent op  dinsdag 27 mei om  10.30 uur de nieuwe locatie officieel. Aansluitend hierop maakt zij kennis met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Stichting De Overbrugging wil met de feestelijke opening ook  de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

 

 

Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.