Partij voor de Dieren keurt dierenwelzijnsbeleid provincie Zuid-Holland sterk af

0
413

AgfaPhotoDe Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft tijdens de Statenvergadering van 25 juni jl. een motie van afkeuring ingediend tegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij is het niet eens met het gevoerde dierenwelzijnsbeleid van de provincie in de afgelopen jaren, want het heeft alleen maar geleid tot meer dierenleed. 

In het Hoofdlijnenakkoord van de provincie staat vermeld dat dierenleed voorkomen moet worden en dat goede diervriendelijke mogelijkheden gestimuleerd moeten worden. Er mag alleen ontheffing worden verleend bij aantoonbare schade. De afgelopen vier jaar is er zeer weinig terecht gekomen van het verminderen van dierenleed. Het dierenleed is in deze collegeperiode alleen maar toegenomen. Denk daarbij aan de massale afslachting en vergassing van de ganzen, het uitroeien van de huiskraaien in Hoek van Holland en het onnodige afschot van de vele damherten, reeën, meeuwen, konijnen, knobbelzwanen, vossen en eenden. De provincie verleende, tegen haar eigen afspraken in, ook gewoon ontheffing, terwijl de schade niet was aangetoond.

De maat was meer dan vol voor de Partij voor de Dieren toen de provincie onlangs ook nog eens ontheffing verleende om onbeperkt ganzen te vervoeren en de nek te mogen breken. Deze toestemming geldt in bebouwde kommen, langs wegen, tussen kassen en in natuurgebieden, waaronder de zwaar beschermde Natura 2000-gebieden. Deze manier van doden veroorzaakt heel veel leed. Het letterlijk de nek omdraaien van dieren zijn middeleeuwse en wrede praktijken die anno 2014 ethisch en moreel ontoelaatbaar zijn, vindt de Partij voor de Dieren.

Het huidige college van Gedeputeerde Staten is onder meer verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.0000 grauwe ganzen, ruim 18.000 brandganzen, ruim 18.000 kolganzen en 14.000 smienten; het onbeperkt mogen afschieten en doden van knobbelzwanen in de gehele provincie gedurende vijf jaar, terwijl niet duidelijk is wat de schade is. Dit heeft geleid tot de dood van minimaal 6.000 knobbelzwanen; de dood van ruim 1.000 reeën en 400 damherten. Terwijl de schade nagenoeg nihil is en er enkel aanrijdingen hebben plaatsgevonden waarbij er sprake is van geen schade of enkel blikschade; de dood van ten minste 25.000 konijnen waarbij deze dieren zelfs sinds 2013 onbeperkt en voor onbepaalde tijd mogen worden gedood op begraafplaatsen, industrieterreinen, dijken en sportvelden in de gehele provincie; vossen zijn al onbeschermd, maar deze provincie doet er nog een schepje bovenop door ontheffing te verlenen voor het gebruik van verboden middelen als  kunstlicht en vangkooien; het volledig uitmoorden van de huiskraai in Hoek van Holland, terwijl in de ontheffing staat dat er alleen sprake mag zijn van beperking; het onbeperkt doden van eenden in heel Zuid-Holland: een totale vogelvrijverklaring van deze wettelijk beschermde dieren; zelfs het afschieten van eenden in het kwetsbare en zwaar beschermde Natura 2000-gebied Oude Land van Strijen; de dood van ruim 26.000 meeuwen tot nu toe: zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en stormmeeuwen; zwarte kraaien en kauwen mogen  gedurende vijf jaar vanaf maart 2012 onbeperkt met vangkooien worden afgemaakt in de hele Alblasserwaard en Schieland; houtduiven in Lansingerland en roeken in Tinte met toestemming voor gebruik van verboden middelen; het doden van zwarte kraaien, eksters, roeken Turkse tortels en huismussen met verboden vangmiddelen, terwijl schade niet is aangetoond.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Het dierenleed is onder verantwoordelijkheid van dit college alleen maar toegenomen. Er zijn nog nooit zoveel dieren gedood en er zijn nog nooit zoveel ontheffingen verleend als door dit college.Alleen al in deze collegeperiode zijn 105 ontheffingen verleend, meer dan ooit in een collegeperiode zijn afgegeven. Dit college is verantwoordelijk voor ten minste de dood van meer dan 200.000 in het wild levende dieren. Dat is vergelijkbaar met een inwonersaantal van de plaatsen Leiden, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude samen. Deze massadoding van in het wild levende dieren moet stoppen!”

De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland diende daarom een motie van afkeuring in. Ook diende de fractie een motie in om met onmiddellijke ingang de verleende ontheffing om ganzen de nek te mogen breken, in te trekken. De moties werden alleen gesteund door GroenLinks.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.