Column over de 21 ter dood veroordeelde platanen in Oud-Beijerland: Daadkracht

688

12642966_144432932606274_6827031850532084945_nDe afgelopen dagen werden opgesierd door een staaltje van bestuurlijke daadkracht van één van onze Oud-Beijerlandse schepenen (Vlaams voor wethouders,  een mooiere naam die hier op zijn plaats is). Daadkracht waar ze in Den Haag en wij hier aan de oostkant van de A29 jaloers op zijn. Het salomonsoordeel dat wethouder Van Leenen moest vellen over 21 ter dood veroordeelde platanen getuigt van grote doortastendheid en is een geniale vondst in een schier onoplosbaar conflict.

Hij werd na een beslissing tot kap geconfronteerd met enerzijds de Platanen Ridders, wier naam doet vermoeden dat zij een groep vermetele en tot de tanden toe gewapende verdedigers van de onschuldig ter dood veroordeelde slachtoffers zijn, die desnoods de strijd zullen aangaan tot de eigen dood erop volgt. Anderzijds stond het Platanen Team klaar, voorzien van een naam die onmiddellijk associaties oproept met “The A-Team,” een groep vechtersbazen die eveneens tot het uiterste zal gaan om de kap juist te bewerkstelligen. Voor aanvang van de schermutselingen op leven en dood sprak de burgemeester zijn blijdschap uit over “zo’n grote betrokkenheid” van de burgers.

Om bloedvergieten te voorkomen besloot de wethouder in zijn oneindige wijsheid tot het instellen van een tweetal commissies. De ene commissie, bestaande uit deskundigen met grote expertise op het gebied van het platanenblad,  gaat onderzoek doen naar de  invloed ervan op de gezondheid van mens en dier. Ook zal zij in ogenschouw nemen wat het gaat betekenen voor het paargedrag van vogels en dat van de insectenpopulaties die zich in deze bomen nestelen.  Daarnaast moet zij nagaan wat de platanen er zelf van vinden. Mochten die ernstige bezwaren maken, dan zal dat in de eindbeslissing worden meegenomen.

De tweede commissie brengt advies uit over het landschappelijk effect en de werking van meer lichtinval op de slijtvastheid van de trottoirtegels en de straatbekleding. Daarnaast zal zij verslag uitbrengen over de gevolgen voor de groei van zeldzaam en daarom beschermd onkruid tussen stenen en tegels. Een derde onderzoek naar de ecologische gevolgen loopt al en zal binnenkort worden afgerond, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. In samenhang moeten deze onderzoeken leiden tot een weloverwogen nieuw besluit. Dit zou op termijn kunnen betekenen dat niet de platanen het veld moeten ruimen, maar de huizen die er hinder van ondervinden. Er is zich naar verluidt al een groep aan het formeren die zich de Huis Huzaren noemt.

Hangende deze onderzoeken heeft de wethouder besloten om voorlopig niets te besluiten. Dit doortimmerde besluit kreeg niet van iedereen bijval. Het Platanen Team verliet morrend de bijeenkomst met de mededeling dat zij desnoods zelf de kettingzaag ter hand zal nemen. De Platanen Ridders eisten deze bijeenkomst op als een voorlopige overwinning, maar gingen weg in het besef dat deze strijd nog niet gestreden is. De burgemeester sprak over een overwinning van het gezonde verstand. De platanen lijken zich weinig aan te trekken van alle commotie en staan er nog even onbewogen bij als altijd.

Inmiddels echter, gaat het gerucht dat de wethouder achter de schermen nadenkt over een alternatief plan. Dit zou inhouden dat komend voorjaar de ene helft van de platanen zal worden gekapt. De andere helft zou dan aan de beurt komen als de nieuwe aanplant tot voldoende wasdom is gekomen. Er zullen vooraf twee commissies worden ingesteld. De ene onderzoekt dan de voor- en nadelen van een  eerste kap van tien en een tweede van elf. De tweede commissie onderzoekt dan de voor- en nadelen van een eerste kap van elf en een tweede van tien.

“Wil ik wel in die ene commissie gaan zitten,” zei ik tegen mijn vrouw.

“Dan ga ik in die andere,” jubelde mijn vrouw. “Betaalt vast goed en dat is dubbele verdienste.”

“Wij komen niet in aanmerking,” zette ik een domper op haar feestvreugde. “Eerst wachten tot we één gemeente zijn. Maar dan nog: wij komen van de oostkant van de snelweg. Daar vind je niet zulke briljante geesten.”

Lein  van der Wulp

 Meer lezen van Lein van der Wulp:

  • Mannen van Maasoord (roman in de stijl van de columns over een middelbare school) – euro 19,50
  • Kelderwesp (oorlogsthriller in de Drechtstreek) euro 18,50
  • Overal te bestellen, ook bij de auteur (gesigneerd).
  • Voor het laatste, mail naar [email protected] en vermeld uw adresgegevens

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.