Hoeksche Waards Landschap maakt bezwaar tegen het duurzame zonnepark in Goudswaard

275

GOUDSWAARD – Hoekschewaards Landschap (HWL) maakt bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het vestigen van een zonnepark bij Goudswaard.

Het College van de gemeente Korendijk heeft recent een omgevingsvergunning afgegeven voor het zonnepark dat ontwikkeld moet worden aan de Langeweg in Goudswaard.
De bezwaren van HWL richten zich tegen de gekozen locatie, tegen de procedure en tegen het negeren van het eigen beleid van gemeente en provincie .

HWL heeft voorjaar 2017 brieven naar de vijf gemeentes gezonden, waarin gewezen werd op de noodzaak om beleidsmatig vast te stellen waar in de Hoeksche Waard zonneparken wel of niet gewenst zijn. Bij herhaling is, ook vanuit Korendijk,  onderschreven dat zonnepanelen in de eerste plaats op daken moeten worden geplaatst en dat zo min mogelijk dure landbouwgronden moeten worden geofferd.  De gezamenlijke gemeentes hebben eind 2017 een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een visie op een duurzame ontwikkeling. Daar wordt tot dit moment nog aan gewerkt. 
Het College van Korendijk heeft gemeend hierop vooruitlopend nu al een omgevingsvergunning te verlenen.

Het bezwaar van Hoekschewaards Landschap richt zich op:

  • 1.    Strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening.
    In omgevingsvisies, structuurplannen, etc. wordt benadrukt dat de polder Oude Korendijk een uitermate waardevol gebied is, waar behoedzaam moet worden omgegaan met de landschappelijke kwaliteiten. De huidige kwaliteit vervangen door een zonnepark met rondom een bomensingel komt hieraan niet tegemoet.  
  • 2.    Het ontbreken van een regionaal beleidskader voor zonneparken.
    HWL voorzag al vanaf voorjaar 2017 een risico voor verrommeling en versnippering van het landschap. Dat plaatsing op daken de voorkeur geniet is ook door het college van Korendijk onderschreven. Waarom dan toch landbouwgrond te offeren, wordt niet toegelicht.
  • 3.    De locatie keuze
    In de vergunning verlening wordt gewezen op het experimentele karakter van een zonnegaarde. Waar dat experiment uit bestaat wordt niet duidelijk. Als het al een experiment betreft is de locatie in Goudswaard niet noodzakelijk. Experimenteren kan ook op meer geschikte plaatsen. In het westelijk deel van de Hoeksche Waard wordt het accent vooral op landschap en recreatie geplaatst. Een zonnepark draag daaraan niet bij.

Redenen genoeg voor HWL om een uitvoerig bezwaarschrift naar het College van Korendijk te zenden!


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.