Uilenwerkgroep, resultaten 2017-2018

188
Een Hoeksche Waardse Kerkuil - Foto HWL

HOEKSCHE WAARD – Het jaar 2017 was een topjaar voor het uilenbestand in de Hoeksche Waard. Vooral werd dit veroorzaakt door de grote hoeveelheid muizen, waardoor de kerkuilen vaak meer dan een broedsel hadden..Dat was in 2018 minder en door de grote droogte ook minder wormen als voedsel voorde steenuilen. Een overzicht met korte analyse vindt u hieronder opgesteld door de Uilenwerkgroep van het Hoeksche Waards Landschap.

Uilenwerkgroep, resultaten 2017-2018

Het aantal jongen bij de uilen in de Hoeksche Waard is sterk afhankelijk van het voedselaanbod, met name de muizen. Gezien de resultaten van de laatste jaren en overleg met de Zoogdierenwerkgroep, leert ons dat er wat betreft de muizen van een cyclus sprake is van 3 tot 4 jaar. Was 2014 een prima jaar, in 2017 was sprake van een topjaar. Na zo’n topjaar volgt dan meestal een dip, waarbij wel uilen aanwezig zijn maar ze niet of maar in een klein aantal; tot broeden komen. Het jaar 2017 was zo’n topjaar.

Kerkuilen

Totaal zijn er 150 jonge kerkuilen geboren in 2017 (vorige topjaar 115), van 43 broedsels. In goede jaren wordt soms ook 2 keer gebroed. In 2017 was er 11 keer een 2e broedsel. Het succes wordt ook mede veroorzaakt doordat de Uilenwerkgroep de afgelopen jaren veel kasten heeft geplaatst op geschikte locaties in schuren. Totaal zijn er nu bijna 100 kasten. Het jaar 2018 was een daljaar, veel minder muizen en daarom maar 11 broedsels met 31 jonge kerkuilen. Ook geen 2e broedsels. Het ziet er naar uit dat 2019 weer beter wordt.

Kerkuilen zijn vaak heel honkvast en kunnen jaren op dezelfde locatie verblijven.
Zeker onder de 1e jaars kerkuilen vallen er ook veel slachtoffers, waarvan de helft verkeersslachtoffer. Terugmeldingen kregen we in 2017 van 19 en in 2018 van 24 kerkuilen.

Gelukkig is er soms ook heel positief nieuws. Eind juni kreeg de Uilenwerkgroep een terugmelding van een kerkuil die op 28 juni 2017 als jong was geringd in Zuid-Beijerland. De kerkuil werd op 22 juni 2018 levend aangetroffen in een nestkast op de Avenue Gérard Annel in Maulette, Frankrijk. Dat is maar liefst 385 km van haar geboorteplaats. Ook is er al twee jaar achtereen een kerkuil gemeld in een kast nabij Brussel.

Steenuilen

Ook bij de steenuilen was 2017 een prima jaar. Met 25 broedsels en 58 jongen was het ook een record. In 2018 was dat wat minder, met 20 broedsels en 31 jongen. Omdat steenuilen ook veel regenwormen en kevers eten, zijn ze niet geheel afhankelijk van muizen, wat bij de kerkuilen wel het geval is. Daarentegen speelt de droogte in 2018 steenuilen wel parten, omdat de wormen maar moeilijk bereikbaar waren door de harde bodem. Inmiddels zijn er door de werkgroep op meer dan 190 locaties kasten geplaatst en hebben de steenuilen ruime keuze. Regelmatig geven ze echter toch de voorkeur voor een knotwilg, een daklijst of oud schuurtje. Daardoor zijn de steenuilen wat moeilijker te volgen en verkassen ook zo nu en dan. Toch menen we te kunnen stellen dat de populatie stabiel is en zelfs iets stijgt.

Er zijn maar weinig terugmeldingen van dode steenuilen. Het zijn maar kleine uiltjes die je niet makkelijk terug vindt. Helaas zijn er een aantal verdronken in paardenbakken, zonder een extra voorziening (korf), zodat ze er weer makkelijk uit kunnen klimmen.
Het jaar 2019 belooft wel weer een redelijk goed jaar te worden.

Ransuilen en bosuilen.

Het aantal bekende ransuilenlocaties met een succesvol broedsel schommelt tussen de 12 en 19. Omdat ransuilen in oude kraaiennesten broeden, verplaatsen ze zich nog wel eens. Een goede tijd voor meldingen is wanneer de jongen pas uitgevlogen zijn, omdat die in de schemer hard om voedsel roepen, met het geluid van een piepende deur.

In 2018 hebben we een paar kunstnesten geplaatst in coniferen, in de hoop dat ze deze nesten vinden en accepteren.
Het aantal bosuilenlocaties varieert tot 2018 van 3 tot 7, veelal in de randen van de Hoeksche Waard waar ook de grienden te vinden zijn. Holle bomen of knotwilgen zijn favoriete broedplaatsen, hoewel er ook 4 kasten zijn geplaatst. De laatste jaren zien we ook een trend dat de bosuilen meer het binnenland in broeden, waarvan in 2019 al op 5 plaatsen. Vooralsnog heeft dat geen gevolgen voor de steenuilen en we hopen dat dat zo blijft.

Velduil

Regelmatig wordt er wel melding gemaakt van een velduil (grondbroeders) in de Hoeksche Waard, zijn ze hier niet tot broeden gekomen.Voor contact: mail naar [email protected]

page2image3959285040


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.