Brief aan ouders in de Hoeksche Waard over heropening van kinderopvang en scholen in de Hoeksche Waard is gereed

1622

HOEKSCHE WAARD – De brief over de opening van de scholen in het (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang in de gemeente Hoeksche Waard is gereed. Alle ouders en verzorgers in de Hoeksche Waard ontvangen deze gezamenlijke brief. U kunt de brief ook HIER inzien of downloaden.

Onderwerp: heropening van kinderopvang en scholen in de Hoeksche Waard

Aan de ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet aan dat scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) open mogen vanaf maandag 11 mei. Scholen en kinderopvangaanbieders in de Hoeksche Waard bereiden de heropening samen met de gemeente voor.

In deze brief informeren wij u over de gezamenlijke afspraken. Over een aantal zaken besluit de betreffende school of kinderopvangaanbieder zelf. Zij zullen u hierover nader informeren.

Basisonderwijs

De meivakantie duurt officieel tot en met zondag 3 mei. Maandag 4 mei was voor veel scholen in onze regio al een vrije dag of studiedag en dinsdag 5 mei is een officiële vrije dag. Daarom is afgesproken dat de vakantie voor de leerlingen in het basisonderwijs verlengd wordt t/m dinsdag 5 mei. Voor de scholen ontstaat hierdoor ruimte de heropening van de school voor te bereiden. Van woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei wordt nog afstandsonderwijs gegeven, zoals u voor de vakantie gewend was.

Vanaf 11 mei openen de scholen hun deuren weer. Daarbij worden de groepen gehalveerd. De leerlingen zullen de helft van de gebruikelijke lestijd naar school gaan, in aangepaste groepen. Dit betekent dat de kinderen de ene dag op school zijn en de volgende dag thuis blijven. De scholen geven thuisopdrachten voor de ‘vrije dagen’ mee, maar er vindt geen intensief afstandsonderwijs meer plaats.

Mogelijk zullen de begin- en eindtijden van de school van uw kind afwijken van de gebruikelijke lestijden. Hiermee wordt al te grote drukte bij de scholen vermeden. Uw school zal u op uiterlijk 6 mei a.s. nader informeren over de lesdagen voor uw kind en de begin- en eindtijden.

Speciaal (basis)onderwijs en leerlingenvervoer

Het speciaal (basis)onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat volledig open op 11 mei. Alle leerlingen kunnen dus naar school en krijgen de volledige gebruikelijke lestijd in de gebruikelijke groepen. Ook het leerlingenvervoer naar en van het speciaal (basis)onderwijs wordt weer op de gebruikelijke manier ingezet. De vervoerders hebben een eigen coronaprotocol.

Richtlijnen in en om de school

In en om de scholen gelden specifieke richtlijnen, gebaseerd op de protocollen die zijn opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen. Zo geldt onder meer op elke school:

 

–  tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;

 • tussen volwassenen onderling wordt 1,5 meter gehouden en tussen kind en volwassenen zo veel mogelijk;
 • –  er worden geen persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen;
 • –  geen ouders of externen in de school of op het plein;
 • –  halen en brengen buiten het schoolplein of op de daarvoor aangewezen plekken;
 • –  probeer verkeersbewegingen rond de school en het plein zo veel mogelijk te beperken;
 • –  oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats;
 • –  groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door;
 • –  schoolgym en –zwemmen gaat voorlopig nog niet door; in plaats daarvan wordt gezorgd voor

  voldoende beweging buiten / op het schoolplein;

 • –  kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, vertrek en tussendoor.

  Daarnaast kunnen er specifieke afspraken per school gelden. De school zal u hierover informeren.

  Kinderopvang

  Vanaf 11 mei gaat de kinderdagopvang weer volledig open. Dit geldt ook voor gastouders en voor peutergroepen/peuterspeelzalen. De kinderen kunnen weer gebracht worden op de gebruikelijke tijden en in de gebruikelijke groepen. Voor de buitenschoolse opvang geldt dat dit beschikbaar is op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan, binnen de uren van het aanwezige contract. Op de overige dagen is er voor hen geen BSO beschikbaar.

  Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

  Scholen in het voortgezet onderwijs bereiden zich voor op opening vanaf dinsdag 2 juni.
  Dit betekent voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, dat zij langer onderwijs op afstand krijgen.

  Daarvoor dienen zij thuis over een eigen pc of laptop te kunnen beschikken. Er zijn al diverse leermiddelen uitgeleend door de scholen. Wordt het thuisonderwijs belemmerd omdat u niet over een pc of laptop beschikt, en heeft u geen eigen mogelijkheden dit op te lossen, geeft u dit dan aan bij de directeur van de school. Zij of hij zal samen met u kijken wat er voor deze periode nodig en mogelijk is. Beschikt u in uw huishouden niet over een pc of laptop en wilt u deze voor het schoolwerk aanschaffen? Maar is dit lastig voor u omdat u een minimum gezinsinkomen heeft? Dan zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor een financiële bijdrage. Neemt u dan contact op met de gemeente.

  Veiligheid en gezondheid

  We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over gezondheidsrisico’s. Het RIVM is hier duidelijk in: Uit onderzoek blijkt dat er niet veel jonge kinderen ziek worden. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein.

  Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Wilt u dit zo veel mogelijk aan uw kinderen uitleggen? Het RIVM houdt er ook rekening mee dat dit niet ten allen tijde mogelijk zal zijn. Kleuters zoeken toenadering of willen op schoot, een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord.

  Volwassenen in de school en kinderopvang moeten onderling de afstand van 1,5 meter in acht nemen. De kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

 

Let op: Kinderen én volwassenen blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen en volwassenen weer naar school. Kinderen en volwassenen blijven óók thuis als iemand anders in hun huishouden verkouden is én koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Noodopvang

De noodopvang blijft tot 11 mei op de huidige wijze beschikbaar, zowel voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen als voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties.Vanaf 11 mei geldt dat noodopvang in de leeftijdsgroep 0-4 jaar plaatsvindt bij de kinderopvang en dat leerlingen in de basisschoolleeftijd voor noodopvang terecht kunnen op hun eigen school op de dagen waarop zij geen reguliere les volgen.

Ondersteuning kinderen en ouders

De huidige tijd vraagt heel wat van de medewerkers van de kinderopvang en scholen, maar zeker ook van de ouders én van kinderen zelf. Zowel de periode van thuisonderwijs als de vakantie die anders-dan- anders wordt ingevuld en het weer openen van scholen en opvang. Dit kan spanningen in gezinnen veroorzaken. Soms ontbreekt structuur of wordt de belasting van ouders té hoog.

Is hiervan in uw gezin sprake, schroom dan niet om tijdig hulp te vragen! U kunt hiervoor terecht bij uw jeugdverpleegkundige (0-4 jaar) en bij het schoolmaatschappelijk werk (4-12 jaar). Ook via de pedagogisch medewerker, de leerkracht of de directeur van de basisschool kunt u in contact komen met de jeugdverpleegkundige of met het schoolmaatschappelijk werk. Zo nodig kan uw vraag of ondersteuningsbehoefte, als u dit wilt, worden doorgezet naar het jeugdteam.

Mede met het oog op de meivakantie gaat er ook een speciale website de lucht in met daarop wat ‘eerste hulp voor ouders in coronatijd’. Op hoekschewaard.alsvillage.nl is allerlei informatie verzameld om deze bijzondere periode goed door te komen. Er staan tips en ideeën op voor allerlei activiteiten, een overzicht van professionals aan wie u advies kunt vragen, informatie rondom corona en tips om elkaar als ouders even een hart onder de riem te steken. Neem regelmatig een kijkje op de site en laat u inspireren!

Tot slot

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente zijn erg blij dat kinderen binnenkort weer naar school en opvang kunnen. Voor nu wensen we u als ouders en kinderen een goede vakantie toe. Onderwijswethouder Huibert Steen heeft voor u een boodschap opgenomen, u kunt deze hier bekijken.

Met vriendelijke groet,

Coördinatieteam Noodopvang Kinderopvang / Onderwijs Hoeksche Waard:

Gemeente Hoeksche Waard, wethouder Huibert Steen
De Hoeksche School kinderopvang, Cora Labree
De Hoeksche School openbaar primair en voortgezet onderwijs, Luc van Heeren Kivido kinderopvang, Stefanie Verrijp
Christelijke Scholengroep De Waard, Bert Tuk

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.