D66 Hoeksche Waard: Extra geld voor cultuur besteden waar het voor bedoeld is

334
De deelnemers aan de digitale cultuurtop van D66 in de Hoeksche Waard, met in het midden Tweede Kamerlid Salima Belhaj - Foto D66 HW

Hoeksche Waard – De gemeente Hoeksche Waard heeft 650.000 euro van het Rijk gekregen om de kunst en cultuursector in de Hoeksche Waard te steunen. Door gebrekkige communicatie was het geld bijna onopgemerkt in de algemene middelen verdwenen.

Dit was een van de onderwerpen die werden besproken tijdens de ‘cultuurtop’ georganiseerd door D66 Hoeksche Waard afgelopen zaterdag. Een groep van 23 deelnemers uit de Hoeksche cultuursector ging onder leiding van Miranda den Tuinder van D66 het gesprek aan over hoe het verder moet met cultuur de komende periode.

Gemeenten hebben veel geld gekregen om cultuur te steunen

Te gast was ook Salima Belhaj, kamerlid voor D66 en cultuurwoordvoerder van die partij. Zij gaf een aantal tips mee voor de Hoeksche Waard:”Het vaccineren duurt veel langer dan gehoopt en gedacht. De steunpakketten die we eerder landelijk hebben weten te organiseren helpen natuurlijk wel iets, maar we moeten met elkaar blijven zoeken naar mogelijkheden om zowel de instellingen als de makers van cultuur door deze crisis heen te helpen. Met name individuele kunstenaars en cultuurwerkers werken vaak als ZZP’er en worden zwaar getroffen door het wegvallen van opdrachten en optredens. Dit jaar en vorig jaar zijn is er twee keer geld aan gemeenten verstrekt waarmee zij de lokale cultuursector kunnen steunen. Bijvoorbeeld door een kunstwerk te laten maken. Maar lang niet alle gemeenten pakken dat op.”

Meer dan een half miljoen beschikbaar in de Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard is in totaal zo’n 650.000 euro beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Dat is veel geld voor onze gemeente. Er is nog niet duidelijk waar dit geld aan besteed is. D66 heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld en verwacht komende week antwoord.

Verenigingen worden op de proef gesteld

De verschillende verenigingen die zaterdag bij de cultuurtop aanwezig waren vertelden allemaal hoe uitdagend de COVID-19 periode voor hen is. Omdat velen niet kunnen repeteren is het lastig om iedereen betrokken en enthousiast te houden.

Een ander risico wat velen zien is dat er vanwege Corona ook geen aanwas is van nieuwe jeugdleden en leerlingen. Dat geeft zorgen voor de toekomst.

Vanuit Dok-C geeft Dirk-Jan List aan dat het erg lastig is dat je niet weet waar je aan toe bent. Hoe lang duurt het nog? Wat kun je uitstellen en wat is zinvol om te organiseren? Veel zaken zijn uitgesteld. De nieuwe gemeentelijke Cultuurcoach Kim Zuidema die onlangs is gestart bereidt momenteel een werkplan voor na de crisis. Haar rol is vooral bruggen bouwen en contacten leggen in het veld. Samen met Hoeksche Waard actief gaat zij zich inzetten om zo veel mogelijk initiatieven te ondersteunen.

Oerol Hoeksche Waard

Salima Belhaj deelde ervaringen uit andere gemeenten. “Deze crisis heeft geen draaiboek en daarom is het belangrijk dat gemeenten en verenigingen met elkaar het gesprek aan gaan. Wat goed lijkt te werken is dat verenigingen samen aan scenario’s werken voor als er straks wel weer dingen door mogen gaan. Dat we nu vaccineren zorgt ervoor dat het moment dat er straks weer meer mogelijk is met de dag dichterbij komt. Misschien is het een idee als de cultuursector in de Hoeksche Waard  gezamenlijk iets ‘groots’ gaat organiseren om met z’n allen naartoe te werken?” Dit idee werd positief ontvangen. Miranda den Tuinder van D66 Hoeksche Waard zag het al direct voor zich:”Misschien moeten wij een soort Oerol Hoeksche Waard gaan organiseren? Een heel weekend cultuur waar iedereen van kan genieten!”

Salima Belhaj sloot haar online bezoek aan de Hoeksche Waard af met een oproep:

“Het belangrijkste is dat de culturele sector wordt omarmd door alle politieke partijen, net als bij sport. De waarde van cultuur moet weer breed worden onderkend en geen onderwerp zijn voor politieke stammenstrijd”.

D66 Hoeksche Waard heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de bestemming van het cultuurgeld. Daar is tot op heden nog geen duidelijk antwoord op gekomen. Daarom bereidt D66 een motie voor waarin ze het college verzoekt alsnog over de brug te komen met steun en opdrachten voor de cultuursector in de Hoeksche Waard.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.