Zorgen maar ook begrip voor opvang daklozen in Numansdorp

0
1141
De locatie waar de woonunit dit jaar in numansdorp komt (foto: R.J. de Vries)

Op dinsdagavond 20 september 2022 hield de gemeente Hoeksche Waard een informatieavond over de voorgenomen plaatsing van een woonunit voor de opvang van 2 daklozen voor plaatsing op het parkeerterrein van het Numansdorpse Bos. De opkomst was mede door een publieke oproep van enkele omwonenden vrij groot, er waren ongeveer 75 aanwezigen.

De gemeente en het Leger des Heils willen de woonunit plaatsen om deze dakloze inwoners van de gemeente tijdelijk een alternatieve woonplek te bieden. De gemeente is verplicht zich te houden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarin staat dat we maatschappelijke zorg moeten verlenen en maatwerk moeten organiseren als dat noodzakelijk is voor onze inwoners.

De woonsituatie van de daklozen was onaanvaardbaar en alle andere opties voor opvang of huisvesting in het bestaande aanbod zijn niet passend gebleken. Er is een heel zorgvuldig proces doorlopen om te kijken naar wat deze mensen nodig hebben wan waar dit verantwoord gerealiseerd kan worden.

Het is voor de gemeente van groot belang dat ze vooral de direct betrokkenen horen hierover. We begrijpen de vragen en zorgen heel goed aldus een woordvoerder van de gemeente , en juist daarom organiseerden we een informatiebijeenkomst om met elkaar daarover in gesprek te gaan.

Naast tegenstanders waren er ook omwonenden die  hebben laten weten dat zij, ondanks dat zij soms wel vragen hebben, heel goed begrijpen dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft deze mensen onderdak te bieden en er geen bezwaar tegen hebben als dat met goede afspraken en begeleiding plaats vindt aan de Beneden Molendijk.

De bezwaartermijn is op 2 september verstreken. Tegen deze vergunning is door een groot aantal personen bezwaar gemaakt. De bezwaren richten zich nauwelijks op de te realiseren woonunit. Mensen uiten vooral hun zorgen over eventueel gedrag van de personen die in de woonunit gaan wonen. Uiteraard nemen wij de zorgen serieus. Zo is er besloten om de bezwaren niet intern te beoordelen maar voor te leggen aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Op donderdag 13 oktober zal deze externe bezwaarschriftencommissie een hoorzitting houden in de Burgerzaal te Oud-Beijerland. De bezwaarmakers zullen hiervoor uitgenodigd worden. Bij de behandeling van de bezwaren zal naar de rechtmatigheid van de plaatsing van de woonunit gekeken worden.

Bezwaren hebben normaliter geen opschortende werking. De gemeente heeft in dit geval besloten de procedure wel op te schorten tot na de behandeling van de bezwaarschriften. Ook zullen er tot dat moment geen onomkeerbare werkzaamheden worden uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Nutsvoorzieningen zullen wel doorgaan, in verband met de lange doorlooptijd voor de aanvraag (ca. 6 maanden). Op dit moment wordt de uitvoering van deze werkzaamheden geschat op december 2022.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.