De redactie van Hoeksch Nieuws heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Hoeksch Nieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Hoeksch Nieuws garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Hoeksch Nieuws zal bij het plaaten van een nieuwsbericht altijd een bronvermelding doen. De informatie op deze site kan op ieder door Hoeksch Nieuws gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Hoeksch Nieuws op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Hoeksch Nieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Hoeksch Nieuws de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Hoeksch Nieuws heeft rechten op alle foto’s die ze plaatsen indien u een foto wilt overnemen kunt u hier over een email sturen. zonder toestemming een foto overnemen is niet toegestaan.

 

Leave a comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren