Start bestuurlijke aanbesteding in de Hoeksche Waard

0
138

image001Hoeksche Waard – Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning – voor jeugd, ouderen,  mensen met een chronische of verstandelijke beperking en voor mensen die door een beperking een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard trekken bij deze ontwikkelingen gezamenlijk op.

AFSPRAKEN OVER ONDERSTEUNING
Voor de nieuwe taken die vanuit de AWBZ overkomen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maken gemeenten afspraken met zorgaanbieders. Dit gebeurt via een traject dat bestuurlijk aanbesteden genoemd wordt. De colleges van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten hebben dinsdag 6 mei 2014 jl. hiertoe besloten. Aankomende vrijdag is het officiële startmoment. Direct hierna wordt gestart met de eerste gespreksronde met diverse zorgaanbieders.

DIGITALE TAFEL
Naast fysieke gesprekken wordt zorgaanbieders de mogelijkheid geboden om digitaal mee te praten. Via de website www.hoekschewaardvoorelkaar.nl – die vanaf aankomende vrijdag online is – kunnen door zorgaanbieders voorstellen worden gedaan en stukken worden geraadpleegd. Iedere zorgaanbieder kan via de website meedenken, meepraten en meedoen.

WEBSITE ONLINE
Niet alleen informatie rondom de bestuurlijke aanbesteding staat op de website www.hoekschewaardvoorelkaar.nl. Ook algemene informatie over de veranderingen op het sociaal domein is hier te vinden. Op de website staat beschreven welke informatie op dit moment bij de gemeenten bekend is. De website biedt een ieder de mogelijkheid om hierover vragen te stellen, maar het behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden om hierover contact op te nemen met de eigen gemeente.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.