Grote belangstelling bij opening opvangcentrum De Overbrugging in Oud-Beijerland door Prinses Beatrix.

0
850

Foto: Ferry KrauweelOUD-BEIJERLAND – Onder grote belangstelling opende prinses Beatrix dinsdagochtend 27 mei in Oud-Beijerland opvangcentrum De Overbrugging voor jongeren met verschillende problemen.Prinses Beatrix arriveerde omstreeks half elf bij De Overbrugging in de Margrietstraat. Ondanks het slechte weer trok het bezoek veel publiek en kon fotograaf Ferry Krauweel 2 foto’s voor ons schieten.

Stichting De Overbrugging

Stichting de Overbrugging biedt hulp en onderdak aan jongeren van 18 tot 35 jaar die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen, bijvoorbeeld door verslavingsproblematiek. Tevens begeleidt zij jongeren die als gevolg hiervan problemen hebben op psychiatrisch en psychosociaal gebied. De Overbrugging heeft verder als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. De Overbrugging wil een leefklimaat van rust, structuur en veiligheid creëren. Het is een tussenstation van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, kunnen terugkeren naar de samenleving.

De oorsprong van deze organisatie ligt bij het particuliere initiatief van het echtpaar Arie en Ella van Pelt, dat jarenlang verslaafde jongeren in zijn huis opving in afwachting van professionele behandeling bij b.v. stichting De Hoop in Dordrecht. Ook voor de nazorg van deze jonge mensen stond de deur van het huis van dit echtpaar al die tijd dag en nacht open.

Op enig moment werd de behoefte aan deze hulp zo omvangrijk dat in 2004 is besloten stichting De Overbrugging op te richten met als doel om ook daadwerkelijk professionele hulp te kunnen bieden. Sindsdien is Arie van Pelt de voorzitter.Na vele jaren zoeken beschikt de stichting sinds april 2013 over het voormalige kerkgebouw aan de Margrietstraat 2 te Oud-Beijerland.

Activiteiten

De Overbrugging heeft op dit moment een 24-uurs opvang voor zes jongeren. Deze jongeren wonen in de bij het voormalige kerkgebouw behorende kosterswoning. In de toekomst wordt deze 24-uurs opvang mogelijk uitgebreid tot 15 plaatsen. Stichting De Overbrugging werkt inmiddels ook out-reachend en al geruime tijd preventief en informatief onder de jongeren op straat.Daarnaast verleent de stichting ambulante zorg aan ruim dertig jongeren; alles bij elkaar verleent de stichting op jaarbasis aan ongeveer veertig jongeren hulp in de meest uitgebreide zin.

In de voormalige Thomaskerk ontwikkelt stichting De Overbrugging de volgende activiteiten:

  • deeltijdbehandelingen,
  • spreekuren voor ambulante cliënten
  • stay-clean avonden voor cliënten om elkaar te versterken;
  • weerbaarheidstrainingen in samenwerking met stichting Moedige Moeders Hoeksche Waard
  • ruimten voor dagbesteding, met als doel zelfredzaamheid en eigenwaarde van de cliënten te vergroten,
  • een kringloopwinkel,
  • een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en andere inwoners uit Oud-Beijerland, clienten of andere mensen die.

In de kringloopwinkel en de ontmoetingsruimte werken, behalve veel vrijwilligers, ook cliënten in het kader van dagbesteding.Inmiddels heeft het gebouw een multifunctionele bestemming gekregen voor de gehele gemeente Oud-Beijerland en voor de wijk Croonenburgh in het bijzonder.De stichting werkt met heel veel vrijwilligers uit alle geledingen van de Oud-Beijerlandse samenleving. Dit maakt het project juist zo uniek.

Gedurende de afgelopen maanden heeft een grote groep vrijwilligers keihard gewerkt om het gebouw op te knappen en geschikt te maken voor de activiteiten die hier worden uitgevoerd. Bijzonder daarbij is dat dit hele project functioneert zonder subsidie; alle kosten worden gedekt uit giften, sponsoring, opbrengst kringloopwinkel e.d.

Bezoek de website www.deoverbrugging.nl

Onderstaand ook nog 2 foto’s genomen door de gemeente Oud-Beijerland:


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.