Gemeenten in de Hoeksche Waard onderzoeken bestuurlijke toekomst.

291

upload.20110309.090626.0Hoeksche Waard – Over precies een jaar moet duidelijk worden of de gemeenten in de Hoeksche Waard bereid zijn samen te gaan. Dan wel de huidige samenwerking in een aangepaste vorm willen voorzetten.

Vandaar dat het komende jaar in het teken gaat staan van onderzoek en dialoog. De onderzoeksresultaten moeten de gemeenteraden de juiste informatie en inzichten verschaffen die nodig zijn om te komen tot verdere besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten. In een procesvoorstel voor de raden hebben de colleges van de vijf gemeenten een aanzet gegeven voor dit vervolg op de Evaluatie Regionale Samenwerking (ERS).

In 2013 heeft de evaluatie van de samenwerking in de Hoeksche Waard plaatsgevonden. In december hebben de vijf gemeenteraden zich uitgesproken over de toekomst met elkaar. Hierbij bleek dat er verschil van opvatting bestaat over het gewenste eindbeeld. Duidelijk was echter wel dat elke gemeente de huidige samenwerkingsvorm onvoldoende vond en dat met elkaar gezocht moest worden naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. De vijf burgemeesters hebben daarom met elkaar de aanzet gegeven voor het vervolg. Dit procesvoorstel is samen met een onafhankelijk deskundige opgesteld als uitgangspunt voor de gemeenteraden. Het is nu aan hen om de stap verder te maken en het startsein te geven voor verdere onderzoeken.

Kerngedachte van het voorstel is dat gegeven de huidige verschillen in opvatting over het eindbeeld van de bestuurlijke toekomst, het noodzakelijk is om ruimte aan elkaar te blijven bieden om het eigen standpunt vast te houden en tegelijk in de sfeer van onderzoek en afweging meerdere mogelijke eindbeelden te betrekken. De vijf gemeenten voeren gezamenlijk onderzoek uit naar de effecten van herindeling en naar de effecten van een sterkere samenwerking met doorzettingsmacht. Wat betekent het voor inwoners en maatschappelijke organisaties, wat zijn de financiële gevolgen en wat zijn de effecten op de ambtelijke organisaties? Deze, en meer vragen moeten in de onderzoeken een plek krijgen.

Voor een gezamenlijke eindafweging over de bestuurlijke toekomst is het noodzakelijk dat parallel aan de onderzoeken een nadere analyse van en dialoog over onderliggende belangen en motieven bij de bestuurlijke toekomst plaatsvindt.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.