Kind Veilig Thuis breidt uit. Veertien nieuwe vrijwilligers getraind

505

logo plus sterker dan je denktHOEKSCHE WAARD – Begin 2014 is Humanitas samen met Bureau Jeugdzorg (thans: Jeugdbescherming west), Horizon en William Schrikker Groep, gestart met het project Kind Veilig Thuis. Momenteel zijn er binnen dit project negen gezinnen waarbij een vrijwilliger van Humanitas actief is. De bedoeling is om dit in 2015 uit te breiden naar 20 tot 25 gezinnen.

Daarom zijn er de afgelopen maand maar liefst veertien nieuwe vrijwilligers getraind. In een vierdaagse training zijn zij optimaal toegerust om binnen complexe gezinssituaties hun werk te kunnen doen.

Vrijdag 10 april is de laatste trainingsdag en om 16.00 uur ontvangen de vrijwilligers in het gebouw van Jeugdbescherming west in Dordrecht (Johan de Wittstraat 40b) hun certificaat. Wethouder Michiel van der Vlies, als coördinerend wethouder Jeugd van de regio Zuid-Holland Zuid, zal hierbij aanwezig zijn en het belang van dit project benadrukken in de transitie van de jeugdzorg. De samenwerkende gemeenten hebben daarom dit project ook voor 2015 gesubsidieerd.

Kind Veilig Thuis

Bij Kind Veilig Thuis worden vrijwilligers ingezet in gezinnen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de kinderrechter. De vrijwilliger werkt binnen de gestelde kaders aan versterking van de gezinsstructuur en de uitbreiding van het gezinsnetwerk en als rolmodel, met als doel dat de ouders zelf weer de regie krijgen.

Jeugdbescherming blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen. Uitgangspunt is dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en zelf hun problemen oplossen, samen met het eigen netwerk of met vrijwilligers uit de omgeving.

De verwachting is dat hierdoor minder zware hulpverlening nodig zal zijn en minder of kortere jeugdbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Het werkgebied van het project is de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Over Humanitas Drechtsteden

Humanitas Drechtsteden is een afdeling van de landelijke vereniging Humanitas. De afdeling richt zijn activiteiten op Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Het is een organisatie van vrijwilligers. De inzet is een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, waarin we elkaar helpen als hulp nodig is. Humanitas Drechtsteden doet dat door projecten en activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, door mensen die willen helpen (vrijwilligers) te koppelen aan mensen die tijdelijk wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.