Cromstrijen geeft met sluitende begroting extra impuls

0
156

logo-8CROMSTRIJEN – Op dinsdag 10 november 2015 overhandigde wethouder Hans Flieringa namens  het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad de begroting. Het is een sluitende begroting waarbij ruimte is gevonden om extra middelen vrij te maken  voor een aantal investeringen. Als één van de eerste gemeenten in Nederland begon Cromstrijen vorig jaar met het aantrekkelijk weergeven van de begroting. De begroting is nu digitaal in plaats van een dik pak papier.

Ondanks de forse Rijksbezuinigingen is de gemeente er weer in geslaagd om het voorzieningenniveau op peil te houden en de lastendruk te beperken. ‘Daarnaast ben ik zeer tevreden met het feit dat wij ambities uit het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 ‘Investeren in een vitale en betrokken gemeenschap’ verwerkten in de begroting’, aldus wethouder Hans Flieringa. ‘Ook in deze tijd blijft het belangrijk te investeren en om zo de leefbaarheid van beide kernen op peil te houden voor de toekomst’.

Extra impuls 

Voor 2016 staan onder meer de adequate uitvoering van de Participatiewet, Wmo en de Jeugdhulp, uitbreiding van recreatieve voorzieningen en duurzaamheid op de agenda. Daarnaast geven wij in 2016 een extra impuls aan het accommodatie- en het economisch beleid, de beeldkwaliteit grijs (zoals bebording en verlichting) en de gebiedsvisie A29 en omgeving. Daarnaast kijken we hoe wij als gemeente kunnen meedenken, stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven.

Digitale begroting

Net als vorig jaar kan iedereen de begroting  vinden in de digitale begroting. Op een overzichtelijke manier toont de digitale begroting alle informatie uit de programmabegroting. Zo kunnen inwoners, ondernemers en raadsleden een kijkje nemen in ons huishoudboekje. In deze digitale begroting staat wat wij de komende jaren gaan doen en wat het kost. Daarnaast vertellen alle collegeleden in een filmpje wat hun eigen speerpunten zijn voor het komende jaar.

Solide en duurzaam

De gemeente Cromstrijen staat er financieel goed voor. De afgelopen 10 jaar voerde zij een solide financieel beleid. Hierdoor is de financiële positie op orde en is de begroting duurzaam in evenwicht. Voor de inwoners van Cromstrijen betekent deze sluitende begroting, net als voorgaande jaren, een gemiddelde lastenstijging van maximaal 1,5%.

De digitale begroting is te vinden op cromstrijen.begroting.pepperflow.nl


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.