Platanen Ridders Oud-Beijerland: Wethouder van Leenen gebruikt krachttermen.

475

  

 Oud-BeijerlandOp dinsdagavond 16 februari heeft de gemeenteraad gesproken over de gang van zaken omtrent de geplande kap van 21 platanen. De fracties van D66, PvdA, VVD en Groen Links vroegen een interpellatiedebat over de kap. Het debat begon om 19.30 uur en was ruim twee uur later afgelopen.

Helaas werd er in het debat onnodig geageerd tegen de acties van ondermeer de aanwonenden en omwonden van de Zoomwijcklaan. 

De wethouder nam zelfs het woord “oorlog” in de mond en trok een vergelijking met acties van voetbalhooligans over de sociale media. Dat was onnodig en kwetsend. Wij hebben van begin af aan gepleit voor een open dialoog en een zorgvuldig feitenonderzoek. Ja er zijn helaas zware woorden gevallen. In de nacht van zaterdag op zondag(!) hebben grappenmakers zelfs onsmakelijke filmpjes van executies op onze FB pagina geplaats. Deze hebben wij vanzelfsprekend verwijderd. Dergelijke zaken geven geen pas. Ook klopt het verhaal niet dat de bewoners in de bijeenkomst met de wethouder op zaterdag 6 februari herhaaldelijk hebben gevraagd om de bomen niet te kappen. Er is bij herhaling gevraagd om het besluit uit te stellen zodat er weer een echte dialoog kan komen.

Gelukkig heeft de wethouder de term “ oorlog” na een dringende verzoek van raadslid Iwan Madedew (PvdA) teruggenomen. Dat soort termen zijn voor een wethouder onwaardig. Hopelijk komt dat niet meer voor.

De suggesties die wij hebben gedaan om een bomen commissies in te stellen bestaande uit bewoners, vertegenwoordigers van de bomenstichting en de stichting behoud Hoekse waard als polderlandschap wordt meegenomen.

Wij hopen dat onze ideeën eindelijk serieuze aandacht krijgen. Participatie van alle bewoners is van groot belang. Wat ons betreft dient dat plaats te vinden vooraf aan de besluitvorming en niet als alles al besteld is. De heer Valkenburg van het CDA deed een oproep tot polderen. Een traditioneel Hollandse besluitvormingsmethodiek die veel tijd en energie vergt en uiteindelijk leidt tot meer draagvlak.

De Platanen Ridders hebben meer dan eens aangegeven daartoe bereid te zijn.

Dit is een bericht van Platanen Ridders


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.