Procedure windpark Westerse polder bij Numansdorp gestart

0
985

imageNumansdorp – Op dit moment staan er in de Westerse polder 7 windturbines. Dit is de polder westelijk van de A29 langs het Haringvliet. De provincie Zuid-Holland ziet deze plaats als een gewenste locatie om windenergie verder te ontwikkelen. Hiervoor moeten de bestaande windturbines worden gesaneerd en vervangen voor 5 moderne windturbines.

De ontwikkelaar van het windpark Westerse polder diende een aanmeldingsnotitie m.e.r.-procedure in bij het college van burgemeester en wethouders van Cromstrijen. Op basis van deze notitie besloot het college dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is voor de vervolgprocedure. De aanmeldingsnotitie gaat uit van maximaal 5 windturbines. Voor de hoogte van de turbines is nog uitgegaan van bandbreedtes, namelijk een minimale totale hoogte van 170 meter en een maximale hoogte van 205 meter.

De ontwikkelaar kan nu de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Doordat de gewenste windturbines niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan, moet de ontwikkelaar een uitgebreide procedure doorlopen voor de vergunningverlening. Dit betekent dat belanghebbenden en belangstellenden tijdens de procedure een ontwerpbesluit kunnen inzien waarover zij een zienswijze kunnen indienen. Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbesluit organiseert de gemeente Cromstrijen samen met de ontwikkelaar een informatieavond. Tijdens deze avond ontvangen belanghebbenden en belangstellenden meer informatie over de procedure van het windpark Westerse polder.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.