Ondertekening intentieovereenkomst aanpak winkelgebied ‘s-Gravendeel

1605
v.l.n.r. de heer Arie van der Hoek (Jumbo), de heer Bas Hooghwerff (Aannemingsbedrijf P. & G. Hoogwerff B.V.), de heer André Borgdorff (burgemeester gemeente Binnenmaas en portefeuillehouder) en de heer Cees van der Poel (Albert Heijn).

BINNENMAAS – Vrijdag morgen 13 mei  is in het gemeentehuis van Binnenmaas de intentieovereenkomst ‘Aanpak winkelgebied ’s-Gravendeel’ ondertekend. In deze overeenkomst wordt afgesproken onderzoek te doen naar de herontwikkeling van de panden die door brand zijn getroffen op de hoek van de Langestraat om hiermee de levendigheid en de uiterlijke kwaliteit van het centrum van ’s-Gravendeel te verbeteren.

v.l.n.r. de heer Arie van der Hoek (Jumbo), de heer Bas Hooghwerff (Aannemingsbedrijf P. & G. Hoogwerff B.V.), de heer André Borgdorff (burgemeester gemeente Binnenmaas en portefeuillehouder) en de heer Cees van der Poel (Albert Heijn).
v.l.n.r. de heer Arie van der Hoek (Jumbo), de heer Bas Hooghwerff (Aannemingsbedrijf P. & G. Hoogwerff B.V.), de heer André Borgdorff (burgemeester gemeente Binnenmaas en portefeuillehouder) en de heer Cees van der Poel (Albert Heijn).

Het winkelgebied rondom de kerk in ’s-Gravendeel vervult een regionale functie voor het oostelijk deel van de Hoeksche Waard. Om deze centrumfunctie op een goede manier te kunnen blijven vervullen moet de vitaliteit en een aantrekkelijke vormgeving worden gewaarborgd en verbeterd. Het gaat dan zowel om de winkelomgeving als ook om de buitenruimte. Hierover hebben eerder gesprekken plaats gevonden tussen het bestuur van de Ondernemerskring ’s-Gravendeel, A. van der Hoek Beheer B.V., Aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff B.V. uit Strijen, Albert Heijn Van der Poel en gemeente Binnenmaas. De brand in café De Herberg op de hoek van de Langestraat en de Hendrik Hamerstraat heeft deze gesprekken in een stroomversnelling gebracht.

In een intentieovereenkomst hebben de gemeente, Van der Hoek, Van der Poel en Hooghwerff nu afspraken gemaakt om zich, in een publiek-private samenwerking, in te zetten voor de realisering van de plannen. De rol van de gemeente richt zich in deze samenwerking op een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in dit winkelgebied en het parkeren.

Afgesproken is dat de onderzoeken naar de haalbaarheid van de plannen in een tijdbestek van zes maanden moeten zijn uitgevoerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen om de benodigde onderzoeken naar de haalbaarheid van de verbetering van het winkelgebied van ’s-Gravendeel uit te voeren.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.