Informatiebijeenkomst centrumplan ‘s-Gravendeel op 28 september

349

14370023_1177097045685549_7334669016412256413_n‘s-GravendeelOp woensdag 28 september is er een informatieavond voor de inwoners van ’s-Gravendeel over de plannen voor de herinrichting van het winkelgebied. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Afgelopen mei is de intentieovereenkomst ‘Aanpak winkelgebied ’s-Gravendeel’ ondertekend door A. van der Hoek Beheer B.V., Aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff B.V. uit Strijen, Albert Heijn Van der Poel en gemeente Binnenmaas. In deze overeenkomst is afgesproken dat de vastgoedpartijen zich inspannen om gezamenlijk de afgebrande panden op de hoek van de Langestraat en de Hendrik Hamerstraat te herontwikkelen. Doel is de levendigheid en de uiterlijke kwaliteit van het centrum van ’s-Gravendeel te verbeteren. Het gaat dan om de winkelomgeving, maar ook om de buitenruimte.

Herinrichting openbare ruimte

Binnen de samenwerking is afgesproken dat de gemeente onderzoek zal doen naar de haalbaarheid van verbeteringen in de openbare ruimte. Adviesbureau Stijlgroep (Landschap en Stedelijke Ruimte) uit Rotterdam is in de arm genomen om drie globale studiemodellen te maken voor een verbetering van de openbare ruimte. Deze modellen worden tijdens de informatieavond gepresenteerd. Aanwezigen kunnen tijdens de bijeenkomst een eerste reactie geven op de schetsen en aangeven welke wensen, ideeën en tips zij hebben voor de inrichting van het centrumgebied. Het is de bedoeling dat de plannen vervolgens verder worden uitgewerkt in overleg met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en een vertegenwoordiging van omwonenden.

Schetsplannen

Het gaat in deze fase nog om schetsplannen voor de herinrichting en er staat nog niets vast. Het college vraagt de gemeenteraad om in principe de bereidheid uit te spreken te investeren in de openbare ruimte rond het winkelgebied in ’s-Gravendeel. In de openbare raadsvergadering van 29 september komt dit onderwerp aan de orde. Als de raad akkoord is, moeten vervolgens een plan en een bijbehorend kredietvoorstel worden uitgewerkt.

Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de ondertekenaars van de intentieovereenkomst uiterlijk half november 2016 overeenstemming hebben bereikt over de ontwikkeling van vastgoed op de hoek Langestraat/ Hendrik Hamerstraat. Ook de stand van zaken met betrekking tot het vastgoed komt op 28 september aan de orde.

De informatiebijeenkomst is op woensdag 28 september in Concordia aan de Dr. Bossersstraat in ’s-Gravendeel. De zaal is om 18.15 uur open en om 18.30 uur start de bijeenkomst.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.