Bas Schelling winnaar van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2017 in Korendijk

531

KORENDIJK – Voor de achtste keer is de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk uitgereikt aan een zeer bevlogen vrijwilliger.

De jury heeft Bas Schelling uit Goudswaard aangewezen als de winnaar van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2017. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017 heeft burgemeester Stoop aan de heer Schelling een oorkonde en een beeldje uitgereikt dat door de ontwerper als volgt wordt omschreven: Met de juiste mensen om ons heen, mensen waar je op kunt bouwen, is elk doel te verwezenlijken.

Een belangrijk criterium om voor Bas te kiezen is dat hij zeer langdurig en bij verschillende organisaties en instellingen vrijwilligerswerk verricht.

Bas weet met zijn enthousiasme mensen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen bij elkaar te brengen en hen met elkaar te verbinden. Door deze samenwerking komt er iets tot stand in Goudswaard, waar de hele samenleving wat aan heeft. Zijn inbreng draagt bij aan de sociale cohesie in Goudswaard. Bas doet zijn vrijwilligerswerk met een positieve instelling, daar moeten wij het van hebben. De jury beloont met deze prijs het stimuleren van ontmoeting door vrijwillige inzet, het educatieve karakter, het laten zien wat men voor elkaar en het dorp kan betekenen en de prachtige resultaten die door samenwerking kunnen worden bereikt. De jury waardeert niet alleen de veelzijdigheid maar ook de breedte van de inzet.

Bas Schelling is de terechte winnaar van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2017!

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers.

De vele vrijwilligers in onze gemeente zijn het voorbeeld van ‘actief burgerschap’. Ze vormen het ‘sociaal kapitaal’ van onze samenleving. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende regelgeving neemt het belang van het vrijwilligerswerk alleen maar toe. Het gemeentebestuur is van mening dat elke inzet, hoe klein ook, even waardevol is. Door het uitreiken van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk aan één persoon of organisatie wil het gemeentebestuur zeker nu het vrijwilligerswerk steeds een belangrijkere rol gaat innemen, zijn waardering en dank uitspreken aan alle mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente die altijd klaar staan voor anderen. Hun inzet betekent veel voor anderen en is onmisbaar in Korendijk.

Negen aanmeldingen, drie genomineerden

Er zijn dit jaar 9 aanmeldingen voor de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk 2017 bij de gemeente binnengekomen. Aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria heeft de jury de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden aangewezen. Dit waren:

  • Mevrouw Marjo Oosterhuis uit Zuid-Beijerland. Oprichter en vrijwilliger bij dagactiviteitencentrum De PassieWaard in Zuid-Beijerland;
  • Peter Lankhaar, uit de buurtschap Nieuwendijk. Oprichter van ijsclub De Eendracht, nu Buurtvereniging de Eendracht, vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland en vandaaruit oprichter jongerenontmoetingsruimte (JOR), bestuurslid tuinvereniging Klein Grondbezit en 12 jaar lang namens het CDA in de gemeenteraad van Korendijk.
  • Bas Schelling, 23 jaar voorzitter van Stichting Bibliotheek Goudswaard; één van de initiatiefnemers voor het oprichten van het Comité Goudswaard 550 jaar; stelt voor verschillende verenigingen uit Goudswaard de begroting en jaarrekening op; was van 2004 – 2006 voorzitter van Stichting Dorpshuis Goudswaard. Sinds 1991 lid van het bestuur van het CDA Korendijk. Vanaf 1995 als waarnemend voorzitter tot 2002; van 2002 – 2006 en van 2008 – 2014 zitting in de gemeenteraad van Korendijk voor het CDA. In 2006 was hij wethouder met de portefeuille Samenleving; penningmeester van Stichting De PassieWaard, een dagactiviteitencentrum in Zuid-Beijerland.

Burgemeester en wethouders van Korendijk feliciteren de heer Schelling van harte met de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2017!


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.