Veel belangstelling voor bewonersavond Zeeheldenwijk in Oud-Beijerland

0
454

OUD-BEIJERLAND – Op 31 mei werd door Welzijn Hoeksche Waard in samenwerking met de Buurtpreventie een bewonersavond georganiseerd, speciaal voor de inwoners van de Zeeheldenwijk. Hiernaast was de wijkagent aanwezig en vertegenwoordigers van Gemeente Oud-Beijerland, HW Wonen en Jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard.

Tijdens deze bewonersbijeenkomst werd ingegaan op belangrijke thema’s die uit een eerder gehouden enquête naar voren waren gekomen. De avond werd geopend door de burgemeester van Oud-Beijerland, waarna er een korte presentatie en toelichting was op de belangrijkste aandachtspunten die uit de enquête naar voren waren gekomen. Hierna kon men in groepjes aan de slag om samen te bepalen of er concrete acties ondernomen konden worden om de veiligheid, woonomgeving en leefbaarheid nog verder te verbeteren. De inwoners van de Zeeheldenwijk, die uiteraard midden in de wijk staan, spelen hierin een grote rol; als vrijwilliger maar ook als initiatiefnemer voor de acties die hieruit voortkomen. Er werd op deze avond veel met elkaar gedeeld, belangrijke aandachtspunten en signalen kwamen naar voren. Ook werd er direct gedacht in oplossingen, die bewoners met elkaar en zo nodig met ondersteuning van de aanwezige partijen kunnen oppakken.

We kijken terug op een zeer geslaagde avond, waaruit we veel energie putten voor de toekomst. De avond gaat zeker een vervolg krijgen. Een aantal inwoners heeft zich enthousiast aangemeld om verder aan de slag te gaan met belangrijke thema’s op het gebied van Veiligheid, Woonomgeving en Leefbaarheid. De eerste aanzet is gegeven door burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld; zij is doordeweeks ook inwoner van de Zeeheldenwijk en heeft 8 wijkbewoners uitgenodigd om bij haar aan te schuiven aan de koffietafel, op voorwaarde dat de 8 mensen die hierbij aanschuiven, op hun beurt ook weer 8 mensen uitnodigen om bij hen koffie te komen drinken. Een mooi initiatief om ontmoeting in de wijk te stimuleren.

Bent u inwoner van de Zeeheldenwijk, maar was u niet in de gelegenheid deze avond te bezoeken? Of heeft u interesse in een bewonersavond in uw wijk? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Contactgegevens: Welzijn Hoeksche Waard, tel. 088-7308900 of per mail naar [email protected].


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.