Hinder en maatregelen tijdens de Renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024

742
Foto Rijkswaterstaat

De renovatie van de Heinenoordtunnel kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat neemt voldoende de tijd om de werkzaamheden goed voor te bereiden en samen met belanghebbenden een plan van aanpak voor de bereikbaarheid te maken.

Veiligheid

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat aan veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de weg en op het water. In de Tunnelwet is vastgelegd aan welke standaardeisen tunnels en de bijbehorende technische installaties en systemen moeten voldoen.

Veiligheid voor weggebruikers én de mensen die aan de weg werken heeft tijdens de uitvoering prioriteit. Bij de keuze van de uitvoeringswijze van de renovatie van de Heinenoordtunnel gaat het om een optimale combinatie van (tunnel)veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid.

Meer informatie over tunnelveiligheid vindt u op de pagina Tunnelveiligheid.

Beschikbaarheid Heinenoordtunnel

De renovatie van de tunnel staat gepland voor 2023/2024. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat de renovatiewerkzaamheden precies betekenen voor de beschikbaarheid van de tunnel voor het wegverkeer. Dit weten we definitief als er een aannemer geselecteerd is die de renovatie zal uitvoeren. Zoals het er nu naar uitziet, is de tunnel in zowel de zomervakantieperiode van 2023 en 2024 twee weken (dit is 16 dagen omdat de werkzaamheden op een vrijdag starten en een maandag eindigen) en nog 1 keer 1 weekend geheel afgesloten. Daarnaast zal de tunnel verspreid over 2023 en 2024 30 weekenden afgesloten zijn in 1 rijrichting. En er zullen een aantal nachtelijke afsluitingen van de tunnel zijn. Hoeveel kunnen we nu nog niet inschatten.

Hinder is onvermijdelijk

Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, weggebruikers en bedrijven is onvermijdelijk. We plannen de werkzaamheden zo veel als mogelijk in verkeersluwe perioden, dat wil zeggen in weekenden, nachten en vakantieperioden. Ook werken we aan een pakket met bereikbaarheidsmaatregelen. Het uitgangspunt dat meegegeven wordt aan de aannemer is om de hinder zo kort mogelijk te houden en maatregelen te treffen om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Bereikbaarheidsmaatregelen

In overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden en Nissewaard, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH), vervoerders en het waterschap hebben we een bereikbaarheidsplan gemaakt. In dit bereikbaarheidsplan staat een voorstel voor een pakket aan maatregelen. Naast zoveel mogelijk werken in verkeersluwe perioden en het vroegtijdig omleiden van het verkeer kijken we verder naar maatregelen zoals:

 • stimuleren en faciliteren van niet, anders of samen reizen;
 • slimmer plannen en organiseren van goederenvervoer;
 • stimuleren van gebruik van de fiets, de scooter of het openbaar vervoer;
 • tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van het openbaar vervoer;
 • (tijdelijk) aanpassen van bestaande wegen zodat verkeer niet te veel vertraging ervaart.

We hebben enquêtes uitgezet en verschillende gesprekken gevoerd met bedrijven, ondernemersverenigingen, weggebruikers en andere stakeholders. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd voor het bereikbaarheidsplan en over welke maatregelen noodzakelijk zijn en effectief kunnen zijn voor het beperken van de hinder. Samen met de betrokken partijen zullen we deze maatregelen verder uitwerken en invullen. In het laatste kwartaal van 2019 wordt vervolgens besloten welke maatregelen ingezet worden. Vanaf medio 2020, zo’n 2,5 jaar voor aanvang van de renovatie, start dan de concrete invulling en uitwerking van deze maatregelen.

Hinder voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer

Er vinden geen renovatiewerkzaamheden plaats in de Tweede Heinenoordtunnel, de tunnel voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer. Zij kunnen gebruik blijven maken van de tunnel, maar kunnen mogelijk wel hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de Eerste Heinenoordtunnel.

Inzet weggebruikers, bedrijven en andere overheden nodig

De voorgestelde maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder verkeer de weg op gaat en het verkeer dat op de weg zit zo min mogelijk vertraging ervaart. De maatregelen hebben straks alleen het gewenste effect als weggebruikers bereid zijn hun reisgedrag aan te passen en als bedrijven en andere overheden in actie komen, zelf of samen met Rijkswaterstaat, om ander reisgedrag mogelijk te maken.

Wat kunt u zelf doen om de hinder te beperken

Weggebruikers kunnen zelf ook iets doen om straks de hinder tijdens de renovatie en de afsluitingen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de reis indien mogelijk uitstellen of niet reizen 
 • op andere tijden reizen, buiten de spitsen reizen
 • thuiswerken of op een andere locatie werken
 • op korte afstanden de fiets/E-bike pakken
 • met het openbaar vervoer reizen (al dan niet gecombineerd met (brom)fiets of auto)
 • samen reizen, carpoolen

Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.