94% van de Nederlanders ervaart hogere vaste-lastendruk in 2019

147

Het betalen van de maandelijkse vaste lasten in 2019 kost maar liefst 94% van de Nederlanders meer moeite dan in het voorgaande jaar. De grote meerderheid (83%) geeft aan dat dit komt door toegenomen vaste lasten. Pricewise voorspelde vorig jaar al een toename van de vaste lasten van 10%. Voor slechts 13% is een lager inkomen de oorzaak. De Nederlander besteedt gemiddeld de helft van zijn inkomen aan vaste lasten. Dit blijkt uit een representatief landelijk onderzoek door veldwerkorganisatie Panel Inzicht onder 1.000 respondenten, in opdracht van online consumentenadviseur Pricewise.

Één op de drie Nederlanders besteedt meer dan 60% van bruto inkomen aan vaste lasten
Ruim een derde van de respondenten geeft aan meer dan 60% van het bruto inkomen te besteden aan vaste lasten. 31% geeft aan tussen de 40% en 60% van het bruto inkomen aan vaste lasten te besteden en ruim een derde van de respondenten tot 40% van het bruto inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de maandelijkse vaste lasten flink kunnen oplopen. Zo zijn deze kosten voor bijna één op de vijf respondenten hoger dan € 1.500,- per maand. Bijna een derde betaalt tussen de € 1.000,- en € 1.500,- per maand aan vaste lasten. Voor 36% ligt dit bedrag tussen de € 500,- en € 1.000,- en slechts 8% betaalt minder dan € 500,- aan vaste lasten per maand. 6% van de Nederlanders geeft aan niet te weten hoeveel procent van het inkomen wordt besteed aan vaste lasten.

Na woonlasten en kinderopvang, verzekeringen en energie grootste lasten
Gemiddeld wordt aan huur en hypotheek het hoogste bedrag betaald: 35% betaalt tussen € 500,- tot € 800,- per maand. Onderwijs en kinderopvang vormen daarna de grootste post met kosten per maand. Verzekeringen staan op de derde plek in het rijtje van grootste lastenposten waar 45% tot € 150 aan verzekeringen besteedt. Maandelijkse kosten aan schulden en energie scoren ook hoog. 60% van de energierekeningen bedraagt tussen de € 75,- en € 174,- per maand. Vooral tieners en twintigers kampen met maandelijkse kosten door hun studieschuld. Water en mobiele telefonie scoren daarentegen het laagst. 87% besteedt aan water niet meer dan € 50,- en wordt er door 89% maximaal € 50,- aan mobiele telefonie uitgegeven. 93% geeft maximaal € 100,- uit aan internet, tv en vaste telefonie. 

Verwachting is dat ook het komende jaar de vaste lasten (deels) stijgen
Uit de miljoenennota blijkt dat zorgpremies in 2020 op jaarbasis gemiddeld met € 36,- zullen stijgen. Hans de Kok, directeur van Pricewise, geeft aan dat zorgverzekeraar DSW al een hogere premiestijging heeft aangekondigd van maar liefst € 72,- op jaarbasis. Ook zal voor de ruim 6 miljoen Nederlanders (bron: Vektis) die collectief verzekerd zijn, de collectiviteitskorting op hun basisverzekering afnemen tot 5%. Daarmee zouden collectief verzekerden bij gelijkblijvende premies gemiddeld al € 75,- per jaar meer gaan betalen.

De energiebelastingdruk zal in 2020 dalen. Volgens berekeningen van Pricewise met gemiddeld € 75,- in plaats van de door de overheid aangekondigde € 100,-.  “Of de totale energierekening ook echt gaat dalen is moeilijk te zeggen, zeker voor de 7,6 miljoen huishoudens met een gasaansluiting.” Volgens De Kok zijn de nieuwe energieleverings- en netwerkkosten per 1 januari 2020 nog niet in te schatten. Dit is vooralsnog koffiedik kijken, gezien vraag en aanbod, wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen en weersomstandigheden.

Ook de prijzen voor internet, tv en vaste telefonie zijn in de afgelopen jaren gestegen. Per 1 juni/juli 2019 zijn de meeste internet- en tv-pakketten met maximaal € 30,- tot € 42,- per jaar in prijs toegenomen. “Consumenten krijgen hier wel hogere internetsnelheden en uitgebreidere tv-pakketten voor terug. Ook streamingdiensten als Netflix zorgen voor hogere kosten omdat deze vaak nog bovenop het reguliere abonnement komen.” De Kok geeft aan dat het opvallend is hoe weinig mensen van plan zijn om over te stappen om daarmee hun vaste lasten te verlagen. “Slechts 30% van de respondenten is van plan binnenkort over te stappen naar een andere aanbieder,” aldus De Kok.

Tabel percentage toe- en afname maandelijkse vaste-lastendruk:

Tabel reden verandering vaste-lastendruk:

Tabel hoogte maandelijkse vaste lasten:


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.