Sabina van Beijerenprijs voor het Hoeksche Waards Landschap en Obs de Klinker en Plukhoek Mookhoek vielen ook in de prijzen

Redactie Hoeksch Nieuws
13 Min Read
Foto Gemeente HW

HOEKSCHE WAARD – In aanwezigheid van Koen Visser en familie (initiators van de prijs) mocht wethouder Paul Boogaard vanmiddag in het gemeentehuis van Oud-Beijerland de Sabina van Beijerenprijs uitreiken aan Hoekschewaards Landschap. Daarmee kunnen ze Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt verder moderniseren. OBS De Klinker kreeg de tweede prijs voor een project waarbij leerlingen helpen bij activiteiten in zorgcentra. Senioren Orkest Hoeksche Waard won de derde prijs, PlukhoekMookhoek kreeg de aanmoedigingsprijs.De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving.

Hoekschewaards Landschap

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het toekennen van de 1e Prijs aan het Hoekschewaards Landschap.

Nadat de voormalige zalmvisserij Klein Profijt was afgebrand hebben vele vrijwilligers van het Hoekschewaards Landschap zich ingezet voor de herbouw, met als resultaat het prachtig Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. De ligging in de unieke zoetwatergetijdengebieden langs de Oude Maas is ideaal voor de functie van natuurbezoekerscentrum. Door de vele activiteiten is het bezoekersaantal in de afgelopen 25 jaar toegenomen. Vanaf het begin zijn er permanente en wisselende exposities over natuur, landschap en milieu in de Hoeksche Waard. Tevens worden er lezingen gegeven en excursies georganiseerd. Tientallen schoolklassen hebben in de afgelopen jaren het Natuurbezoekerscentrum bezocht voor natuurlessen in het speciaal ingerichte jeugdlokaal boven, of buiten via de educatie paden.

Daarnaast is het groeiende bezoekersaantal ook te danken aan het steeds ontwikkelen van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld:

  • In 1999 werd door de inzet van HWL de aangrenzende opgespoten polder De Staart, die in gebruik was als akkerbouwgebied, omgevormd tot een zichzelf ontwikkelend natuurgebied, met inzet van een kudde Konikspaarden en een kudde Schotse Hooglanders.
  • NBC Klein Profijt werd in 2015 als goed gefaciliteerd knooppunt van fiets- en wandelroutes opgenomen in het netwerk van TOP (Toeristisch Overstap Punten).
  • Er is een zonneterras aangelegd met een prachtig uitzicht op de Oude Maas, dat vanwege het grote bezoekersaantal 2016 fors is uitgebreid.

Het 25 jarige jubileum in 2020 van het NBC Klein Profijt is een mooie gelegenheid om dit te markeren en te omlijsten met activiteiten.  Door middel van investeringen in het vrijwilligerswerk en nieuwe activiteiten kan er dan ook weer een impuls gegeven voor de toekomst, zodat die belangrijke plaats in de samenleving gehandhaafd kan blijven.

Bij de vele activiteiten die in 2020 ontplooid worden staat de educatie centraal zodanig dat alle 7 afdelingen van de vereniging hierbij betrokken worden.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting is onder de druk van de intensieve inzet van vele vrijwilligers en het bestuur gedurende de afgelopen 25 jaar.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting wil met het winnen van deze 1e prijs, een bedrag van € 3.500,–, graag een bijdrage leveren om de aanschaf van een nieuwe interactieve educatie zuil in het jeugdlokaal en andere moderniseringen bij de educatieve voorzieningen te realiseren. Tevens ontvangt het Hoekschewaards Landschap een beeldje en een oorkonde.

Openbare Basisschool De Klinker

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het toekennen van de 2e Prijs aan OBS De Klinker:

“Goed voor elkaar” is het motto van OBS De Klinker. Dit is een opdracht die zij zichzelf geven en die zij dagelijks in de praktijk proberen te brengen. Een goede relatie is daarbij van groot belang. Een goede relatie begint op OBS De Klinker met aandacht voor elkaar, elkaar helpen is daarbij een goede start. Zo werken zij als team met leerlingen en ouders steeds beter samen om de (mini) samenleving (op school en daarbuiten) een beetje fijner te maken. Dit schooljaar wil OBS De Klinker de “scope” een beetje verbreden door leerlingen te laten samenwerken met de oudere medemensen uit het dorp.

Dit komt voort uit de wetenschap dat veel oudere mensen opleven als er kinderen in hun buurt komen. De ongeremde nieuwsgierigheid van kinderen en de enorme energie prikkelt mensen om in “beweging” te komen.

De leerlingen van deze tijd groeien steeds vaker op in luxe en “tussen computerschermen” waarbij het IK een steeds dominantere plek krijgt in hun leventje.

Door middel van dit project wil OBS De Klinker de leerlingen in contact brengen met oudere mensen door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren of mee te helpen bij bestaande activiteiten in een bejaardenhuis/verpleeghuis.

Op die manier leren de kinderen verantwoordelijk te zijn en wordt het empathisch vermogen van de kinderen gestimuleerd; de ouderen hebben daarnaast baat bij het contact met kinderen. Ervaring leert dat ouderen energie krijgen van kinderen en letterlijk tot leven komen.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting is onder de indruk van dit project dat, juist in een tijd waar het onderwijs onder grote werkdruk staat, toch tijd en energie wordt gestoken in een extra project. Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting wil met het winnen van deze 2e prijs, een bedrag van € 2.000,–, graag een bijdrage leveren aan de opstartkosten zodat het project, om leerlingen in te zetten in verzorgings- en/of verpleeghuizen, gerealiseerd kan worden.

 

 

 

 

 

 

Senioren Orkest Hoeksche Waard

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het toekennen van de aanmoedigingsprijs aan het Senioren Orkest Hoeksche Waard:

Het Senioren Orkest Hoeksche Waard bestaat uit 53 musici met een gemiddelde leeftijd van 73,5 jaar. Het orkest repeteert 1 keer per twee weken o.l.v. een professionele dirigent.

In studies wordt de belangrijke betekenis van live-muziek voor bejaarden en dementerenden onderschreven. Dat was voor het bestuur van het Senioren Orkest Hoeksche Waard aanleiding om bij de zorginstellingen in de Hoeksche Waard te inventariseren of er bij de bewoners en bezoekers van zorgcentra behoefte was aan muzikale middagen. De uitkomst was zeer positief. Tevens kwam uit het onderzoek naar voren, dat met name senioren die nog zelfstandig wonen, in een isolement raken en zich dus eenzaam voelen.

Het Senioren Orkest heeft nu het project opgestart om niet actieve muzikanten weer te activeren; ze kunnen open repetities bijwonen om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met het repertoire, het orkest e.d.

Daarnaast wil het Senioren Orkest Hoeksche Waard regelmatig concerten geven in de zorgcentra in de Hoeksche Waard onder het motto “Muziek voor Senioren door Senioren”. Gezien de maatschappelijke functie van het SOHW wil men een gratis concert geven in één van de kerken in de Hoeksche Waard. Met dit concert wil men ook de eenzame ouderen in de Hoeksche Waard die nog zelfstandig wonen bereiken. In samenwerking met andere instellingen zal de communicatie over het concert en het vervoer naar de locatie geregeld worden.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het luisteren naar live-muziek zowel op korte als op langere termijn een bijzonder positieve uitwerking heeft op de hersenfunctie bij zieke, oudere en dementerende mensen. De onderzoeken en studies zijn voor het Senioren Orkest Hoeksche Waard mede bepalend geweest om dit project te starten.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting is onder de indruk van dit actuele project om eenzame ouderen uit hun isolement te halen en hun levenskwaliteit naar een hoger plan te tillen, d.m.v. muziek. Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting wil met het winnen van deze aanmoedigingsprijs, een bedrag van € 1.500,–, graag een bijdrage leveren aan dit project; het is erg actueel en wetenschappelijk bewezen dat het een positief effect heeft op ouderen en mensen met dementie.

 

 

Plukhoek Mookhoek

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan het toekennen van de troostprijs aan Stichting Plukhoek Mookhoek:

Stichting Plukhoek Mookhoek is een stichting die zich op een zinvolle wijze wil inzetten voor de medemens. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar het zijn de ouderen die de jeugd de wijsheid van het leven moeten bijbrengen.

De initiatiefnemers wonen op het perceel waarop de stichting haar activiteiten uitvoert en zetten zich belangeloos in voor de stichting. Gedurende de afgelopen jaren hebben ze flink geïnvesteerd uit privé-geld om de pluktuin draaiend te krijgen.

SPHMH wil op een zo duurzaam mogelijke wijze omgaan met de natuur. Door onderzoekend open te staan voor nieuwe kweekmogelijkheden waarbij permacultuur en biodiversiteit een leidende rol spelen wil men een biologisch systeem ontwikkelen dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het natuurbehoud van de Hoeksche Waard.

Door het creëren van een pluktuin annex voedselbos wil men dat iedereen in contact kan komen met de natuur. De tuin wordt open gesteld voor publiek, dat kan komen plukken en oogsten. De ervaring heeft geleerd dat vooral ouderen veel van de boomgaard afweten en hun kennis graag willen inzetten. Herinneringen en kennis komen boven als ze peren komen plukken. Op termijn hoopt men een ‘huiskamer’-functie te kunnen gaan vervullen voor ouderen zodat ze hun kennis en kunde kunnen delen. In de nabije toekomst willen ze zich ook gaan richten op rouwverwerking (door samen met de nabestaanden bloemstukken te maken voor de herdenking).

Stichting Plukhoek Mookhoek (SPHMH) wil graag een educatieve functie krijgen. Dankzij jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs weet men dat niet ieder kind geschikt is voor het reguliere schoolsysteem. Men is ervan overtuigd dat de combinatie van buiten bezig zijn en educatie een waardevolle symbiose op kan leveren. Om kinderen het hele jaar door zinvolle lessen aan te bieden is er grote behoefte aan een kas, waarin niet alleen voor gekweekt wordt, maar die met name een educatieve/ontmoetingsfunctie zal krijgen. Het moet een plek zijn waar mensen graag zijn, prikkelarm, met een bepaalde rust en intimiteit. Een plek om te schuilen, of om even een 1 op 1 gesprekje te hebben. In het midden van de kas zal ruimte zijn voor een werk/ontmoetingstafel, waaraan de lessen gegeven kunnen worden of waar we bij elkaar kunnen komen.

Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting is onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers en het bestuur. Het bestuur van de Sabina van Beijeren Stichting wil met het winnen van deze troostprijs, een bedrag van € 750,–, graag een bijdrage leveren voor de aanschaf van een nieuwe kas zodat het mogelijk wordt om kinderen het hele jaar door zinvolle lessen aan te bieden en om tevens een plek met educatieve/ontmoetingsfunctie te creëren.

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren