Gemeente Hoeksche Waard helpt sportverenigingen

539
Wethouder Paul Boogaard bespreekt de situatie van de sportverenigingen met de voorzitter van Sportraad Hoeksche Waard Peter Nootenboom. - Foto PR

HOEKSCHE WARD – De gemeente Hoeksche Waard heeft deze week een aantal maatregelen afgekondigd die de verenigingen wat lucht moet geven. De verenigingen hoeven geen huur te betalen voor hun accommodaties voor de periode dat ze dicht moeten zijn en ze krijgen meer tijd om hun leningen aan de gemeente terug te betalen. 

Onderstaande brief is naar alle verenigingen in de Hoeksche Waard op woensdag 1 april verzonden:

Geachte bestuurders,

Net zoals u ben ik diep onder de indruk van de plotselinge en heftige impact die het Coronavirus heeft op ons leven.  Ook sportverenigingen worden hard getroffen door de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van het virus te beperken. De verhalen die ik van u hoor, gaan me aan het hart. Sportverenigingen zijn het cement van de samenleving. U draagt bij aan de leefbaarheid en volksgezondheid, en u geeft inwoners de kans te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Met deze brief willen wij u informeren over de maatregelen die op landelijk en lokaal niveau tot nu toe genomen zijn om u in deze moeilijke tijd tegemoet te komen.

 

Maatregel rijksoverheid

De Rijksoverheid is op dit moment bezig met de ontwikkeling van maatregelen voor sportverenigingen. Op donderdag 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat  sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment verder uitgewerkt.

Daarnaast zet NOC-NSF ongeveer 5 miljoen euro opzij voor een noodfonds voor de Nederlandse sport. Het moet de aanzet vormen tot een groter fonds, waarmee de financiële gevolgen van het coronavirus kunnen worden opgevangen, ten behoeve van de breedtesport.

 

Maatregelen gemeente Hoeksche Waard

In nauwe samenwerking met de Sportraad Hoeksche Waard onderzochten wij de ondersteuningsmogelijkheden. Het college  heeft vervolgens  besloten  u te helpen door het treffen van de volgende maatregelen.

 

1. We bieden sportverenigingen uitstel van betaling voor de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020. Sportverenigingen worden door het SVHW bedrijfsmatig aangeslagen en vallen dus onder de regeling voor ondernemers. Informatie over wat u moet doen als u daar gebruik van wilt maken vindt u op www.svhw.nl.

 

2. De huur van de buitensportaccommodaties wordt niet in rekening gebracht door de gemeente voor de periode dat de complexen verplicht, vanuit de overheid, gesloten moeten zijn. Reeds betaalde huur over deze periode wordt teruggestort of verrekend met toekomstige facturen.

 

3. De huur van de binnensportaccommodaties wordt niet in rekening gebracht bij de gebruiker voor de niet genoten uren als gevolg van de Corona crisis. Dit geldt voor de binnensportaccommodaties die verhuurd worden door de gemeente en door Bres. Overige exploitanten, zoals Sportfondsen en Laco nemen daar zelfstandig een besluit over. De gemeente spant zich momenteel  in om de overige exploitanten op dezelfde lijn te krijgen.

 

4. De sportverenigingen die nog een hypothecaire lening bij de gemeente hebben lopen, betalen in het jaar 2020 geen aflossing, wel rente. De hypothecaire leningen lopen daardoor 1 jaar langer door.

 

5. Bij de reeds beschikte en in behandeling zijnde incidentele subsidies voor activiteiten, evenementen en jubilea wordt maatwerk toegepast. Elke aanvrager van incidentele subsidie informeren wij in de komende periode. Dit geldt ook voor het vaststellen van de structurele subsidies 2020.

 

Vragen?

Heeft u nu al vragen over de maatregelen, neem dan contact met ons op. Dat kan via 088-647 36 47 of 14 0186. U kunt uw vragen ook mailen naar [email protected].

 

Met elkaar komen wij hier doorheen, de Hoeksche Waard is veerkrachtig. Steun elkaar en let op degenen die het nu nodig hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Paul Boogaard

Wethouder Sport

 

 

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.