Politieke partij Lokalen Hoeksche Waard: Gemeente wacht met 5G tot de gevolgen voor mens en dier in kaart zijn gebracht

Redactie Hoeksch Nieuws
2 Min Read

Hoeksche Waard – Het kabinet maakt de weg vrij voor de aanleg van de 5G-zendmasten in Nederland en dringt bij gemeenten erop aan, telecomproviders medewerking te verlenen bij de aanleg van de vijfde generatie supersnelle data en telecommunicatienetwerken. Hoewel de invloed van de gemeente beperkt is, roept Lokalen Hoeksche Waard toch op, om de zorgen die bij inwoners leven serieus te nemen en te wachten met de aanleg van het 5G-netwerk totdat de gevolgen voor mens en dier in kaart zijn gebracht. De fractie stelde in april al vragen hierover aan het college van B&W, waarbij in haar reactie werd bevestigd dat meer onderzoek nodig zou zijn.

Lokalen Hoeksche Waard erkent dat sommige inwoners van de Hoeksche Waard zich zorgen maken over de aanleg van 5G. Met de belofte dat 5G technologie de economie versterkt, wordt over een aantal fundamentele vragen heen gewalst. Waarom 5G uitrollen, terwijl nog zoveel onduidelijk is over de gevolgen? Welke lange termijneffecten heeft elektromagnetische straling op mens en dier? Wat levert de uitrol van 5G de bewoners van de Hoeksche Waard op?

Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat de Europese Telecomcode lidstaten verplicht in te stemmen met redelijke verzoeken voor het plaatsen van 5G-antennes. Dit schiet de fractie van Lokalen Hoeksche Waard in het verkeerde keelgat. Gemeenten gaan zelf over het verlenen van vergunningen. In het geval van 5G kan niet worden uitgesloten dat het straat- en landschappelijk beeld in de Hoeksche Waard gaat veranderen, door het plaatsen van een aaneengesloten netwerk van kleine 5G-antennes. Daarom benadrukken wij het belang van zorgvuldige besluitvorming, waarbij het welzijn van onze inwoners voorop staat. Bij ingrijpende veranderingen dienen bewoners direct betrokken te worden en te beschikken over alle relevante informatie.

Wachten is ook een optie. Niet de technologie dient centraal te staan, maar de mens en haar leefomgeving.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.