Bever protocol vastgesteld door algemeen bestuur Waterschap Hollandse Delta

384
Foto WSHD

Het algemeen bestuur van het Waterschap Hollandse Delta heeft onlangs het beverprotocol vastgesteld. Deze gedragscode bevat duidelijke handvatten voor de omgang van bevers in ons werkgebied. Meestal is de aanwezigheid van deze beschermde diersoort helemaal geen probleem en laten we ze lekker met rust. Maar als de veiligheid van de dijken in gevaar komt, is ingrijpen soms nodig.

Samenwerking

Het nieuwe protocol is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende waterschappen, Rijkwaterstaat, de Unie van Waterschappen, de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Zoogdiervereniging. De beschreven werkwijze is niet nieuw. Wel vragen we met dit document een ontheffing aan bij de provincie, zodat we bij schade veroorzaakt door bevers direct actie kunnen ondernemen. De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag en moet toestemming geven om een beschermde diersoort, zoals de bever, te verstoren of in het uiterste geval te doden.

Maatregelen van klein tot groot

In het document staan de maatregelen beschreven die kunnen worden ingezet als bevers schade veroorzaken. Ze beginnen klein en lopen op qua impact. Van het verwijderen van vegetatie zodat een locatie voor de bever onaantrekkelijk wordt, tot het uitgraven en dichten van gangen in dijken of het verwijderen van dammen uit sloten. Waar schades worden hersteld, worden ook preventieve maatregelen genomen, zoals het ingraven van steen of gaas tegen nieuwe graverij. Het doden van een bever is het laatste redmiddel en is tot op heden nooit voorgekomen.

Verschil bever en beverrat

Het beverprotocol heeft alleen betrekking op de bever als beschermde diersoort. En dus niet op de beverrat. Deze twee soorten lijken weliswaar qua uiterlijk op elkaar, maar er is één belangrijk verschil. De bever komt van nature in Nederland voor, terwijl de beverrat een exoot is. De beverrat is in de 20e eeuw geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika en heeft daardoor in Nederland relatief weinig natuurlijk vijanden.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.