Dit is de stand van zaken over het Buurthuis Korstanjehuis (Klaaswaal)

0
1102
Foto PR

De gemeente vindt het belangrijk dat er in Klaaswaal ruimte voor ontmoeting en mensen hiervoor samen kunnen komen op een locatie met goede voorzieningen. Momenteel gebeurt dit in het Korstanjehuis, waar regelmatig welzijnsactiviteiten plaatsvinden. Om tegemoet te blijven komen aan de wensen en eisen van deze tijd, wil de gemeente Hoeksche Waard deze activiteiten verplaatsen naar een andere locatie in Klaaswaal, namelijk in sportzaal De Bongerd. Momenteel wordt door een binnenhuisarchitect onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn en hoe dit er in de praktijk uit kan komen te zien.

De gemeente streeft naar een betere, mooiere locatie in Klaaswaal waar mensen nog prettiger samen kunnen komen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een ontmoetingsruimte in Klaaswaal te laten vervallen. De activiteiten in het Korstanjehuis kunnen gewoon doorgang vinden tot er een goed alternatief gevonden is.

Aanleiding verplaatsing

Aanleiding voor de verplaatsing van de ontmoetingsruimte is de slechte bouwkundige en energetische staat van het Korstanjehuis. Veel elementen van het gebouw hebben een conditiescore die lager is dan de door de raad vastgestelde conditiescore 3. De capaciteit van de huidige ventilatievoorziening in de activiteitenruimte voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Het gebouw is slecht geïsoleerd en heeft dan ook het slechtste energielabel G. Het pand is alleen tegen hoge kosten te verduurzamen.

Het oorspronkelijke gedeelte van het Korstanjehuis is 87 jaar oud en de uitbouw 59 jaar. Het in- en exterieur van het pand – met een bruto vloeroppervlak van ongeveer 100 m2 – is gedateerd. Kortom: de locatie heeft een grondige renovatie en verbouwing nodig die niet in verhouding staat ten opzichte van het gebruik (*de bezettingsgraad van het Korstanjehuis is jaarrond ongeveer 15%). Het college heeft het voornemen om geen significante kosten meer te maken voor het pand, maar te investeren in een toekomstbestendige ontmoetingsruimte in Klaaswaal.

Gesprek met gebruikers en inwoners

Beheerder BRES heeft in opdracht van de gemeente op 6 maart getracht in gesprek te gaan met gebruikers en inwoners over dit voornemen tijdens een bijeenkomst. Bovenstaande boodschap is tijdens deze bijeenkomst niet goed overgekomen, waardoor onrust ontstond. Dit betreuren we en proberen we tijdens de vervolgbijeenkomst(en) te herstellen aldus de gemeente.

Vervolgprocedure

De gemeente en BRES gaan samen met de gebruikers van De Bongerd en het Korstanjehuis kijken hoe de ruimte in sportzaal De Bongerd aangepast kan worden, zodat alle gebruikers zich hier thuis kunnen voelen. De schetsen van de binnenhuisarchitect worden met de gebruikers besproken. Wij willen de huidige gebruikers van het Korstanjehuis in sportzaal De Bongerd een zelfde of zelfs verbeterde sfeer van huiselijkheid bieden als nu het geval is. Op korte termijn wordt dan ook een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Ook over inrichting en inventaris vindt het gesprek plaats met de gebruikers. De activiteiten in het Korstanjehuis kunnen gewoon doorgang vinden tot er een goed alternatief gevonden is.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.