Taakverdeling college gemeente Strijen definitief

0
115

imageSTRIJEN – Afgelopen week heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Strijen, een definitieve klap gegeven op de nieuwe portefeuilleverdeling.

Mede door de komst van een derde wethouder, in de persoon van Paulien Tanja (PvdA), is er onderling wat geschoven in de oorspronkelijke taakverdeling en zijn er ook de nodige taken terechtgekomen op het bordje van nieuwkomer Tanja.

De definitieve portefeuilleverdeling van de coalitie CDA, VVD en PvdA is als volgt geworden:

A.J. (Aart-Jan) Moerkerke, burgemeester (1 fte)

– Wettelijke taken, waaronder politie en brandweer
– Algemene bestuurlijke aangelegenheden / Intergemeentelijke Samenwerking
– Integrale veiligheid, incl. ontwikkelingen Havenschap Moerdijk
– Drank en horeca
– Voorlichting, ICT, Personeel & Organisatie en gemeentehuis
– Burgerzaken, dienstverlening, interne en facilitaire zaken
– Kunst
– Eneco, Evides
– Natuur, recreatie en groenbeheer
– Economische zaken
– Coördinatie demografische ontwikkelingen

G.M.J. (Geràldo) Janssen (CDA), wethouder (0,75 fte)
– Eerste locoburgemeester
– Financiën
– Gezondheidszorg (incl. decentralisatie jeugdzorg)
– Sociale zaken en werkgelegenheid (participatie)
– Monumentenbeleid
– Coördinatie decentralisaties

W.J.L.M. (Wilko) van Tilborg (VVD), wethouder (0,75 fte)
– Tweede locoburgemeester
– Regionaal ruimtelijk beleid
– Ruimtelijke ontwikkeling
– Volkshuisvesting
– Verkeer en vervoer
– Openbare werken
– Gemeentelijke accommodaties
– Grond en eigendomszaken

P.G. (Paulien) Tanja (PvdA), wethouder (0,4 fte)
– Derde locoburgemeester
– Milieu
– Duurzaamheid
– Onderwijs en volwasseneneducatie
– Jeugd en ouderenwerk
– Welzijn, sport, cultuur
– AWBZ / Wmo (incl. decentralisatie)


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.