Provincie geeft toestemming voor afmaken Ganzen

Redactie Hoeksch Nieuws
4 Min Read

cr_grauwe_ganzenZuid-Holland – Het doden van ganzen door middel van het omdraaien van de nek veroorzaakt buitensporig veel dierenleed, omdat het voor de dieren tot een langzame, pijnlijke en gruwelijke dood leidt. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is verbijsterd dat de provincie toestemming geeft om ongelimiteerd ganzen op deze manier te doden. De vergunning daarvoor geldt zelfs tot en met 31 oktober 2015.

Gedeputeerde Staten hebben de provinciale Faunabeheereenheid toestemming gegeven in heel Zuid-Holland voor het onbeperkt vangen, vervoeren en doden van de ganzen door middel van het omdraaien van de nek. Het gaat onder meer om de grauwe gans, de kolgans, de brandgans en de Canadese gans. Daarnaast mogen de ganzen, alvorens ze gedood worden, over een afstand van maximaal 25 kilometer vervoerd worden.

Deze manier van doden veroorzaakt heel veel leed. Allereerst geeft het vangen van de ganzen veel stress. Daarna het inladen en vervoeren dat nog meer stress veroorzaakt. En ten slotte leidt de manier waarop de dieren worden gedood tot een langzame en zeer pijnlijke dood. Het doden door het rondslingeren van de gans aan de nek wordt door de Raad voor Dierenaangelegenheden in het rapport Richtsnoer Ganzendoden[1] uit 2012 als niet goed uitvoerbaar afgewezen.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Het is verbijsterend en immoreel dat de provincie deze manier van doden toestaat. Het dierenwelzijn van ganzen komt ernstig in het geding. Dit provinciale college heeft als speerpunt dat dierenleed wordt verminderd, maar het dierenleed van in het wild levende dieren is de afgelopen jaren onder verantwoordelijkheid van dit college alleen maar toegenomen. Deze dieren hebben een wettelijke bescherming en van de overheid mag minimaal verwacht worden dat zij een goede zorgplicht voor dieren hebben. En dat zij het goede voorbeeld geeft om ethisch verantwoord met dieren om te gaan. Er moet acuut een einde komen aan deze dierenmishandeling.”

Deze ontheffing is een aanvulling op de bestaande ontheffingen waarin ganzen al massaal met geweer gedood mogen worden. De reden dat de ontheffing is verleend, is dat de ganzen schade zouden veroorzaken en een gevaar zouden zijn op plekken waar het gebruik van een geweer niet mogelijk is. Het gaat hierbij om bebouwde kommen, nabij wegen, tussen kassen en in natuurgebieden. Maar in het faunabeheerplan, het plan waarin de soorten dieren vermeld staan waarvoor vanuit het oogpunt van schade maatregelen moeten worden genomen, wordt niet onderbouwd dat er op deze plekken belangrijke schade of gevaar is. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is daarom van mening dat de ontheffing nooit verleend had mogen worden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft over deze verleende ontheffing inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil onder meer weten op welke gegevens Gedeputeerde Staten zich baseren dat de ganzen schade op die plekken veroorzaken, dan wel dat de veiligheid in gevaar komt.

Verder wil de Partij voor de Dieren graag weten waarom Gedeputeerde Staten toestemming hebben kunnen geven voor deze ernstige dierenmishandeling. De Partij voor de Dieren wil dat de ontheffing per direct wordt ingetrokke


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren