Lintjesregen in Oud-Beijerland

571

lintjesregenOUD-BEIJERLAND – Vele malen en op vele plaatsen klinkt het vrijdag 24 april 2015: ‘het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’. Ook burgemeester Klaas Tigelaar spreekt deze woorden uit. Zes keer maar liefst! We hebben het over de traditionele ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem Alexander. Zes inwoners gaan vanaf deze dag gedecoreerd en als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk de heer B.J. Bruinenberg, de heer A.D. den Hartog, de heer A. van Nieuwaal, de heer E.C. van Rij, mevrouw J. van der Velden en de heer J. van de Wetering. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in kerkgebouw De Open Hof op vrijdag 24 april reikt burgemeester Tigelaar om 10.00 uur de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het Oranjezonnetje.

Waardering

De nadruk ligt bij de Orde van Oranje Nassau op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Een Koninklijke Onderscheiding is een ultiem gebaar van waardering voor de jarenlange inzet op cultureel, kerkelijk en/of maatschappelijk terrein. Een overzicht…

 • De heer B.J. Bruinenberg (55) is in het dagelijks leven werkzaam bij Shell Nederland in Pernis. Daarnaast ontplooit/ontplooide hij de volgende activiteiten:
 • van 1988 tot 2006 was hij lid van de vrijwilliger brandweer Oud-Beijerland en bestuurslid van de brandweervereniging;
 • van 1992 tot 2013 (mede)organisator van diverse wielerevenementen in de Hoeksche Waard. Zo organiseerde hij onder meer de jaarlijkse wielerronde ‘de 8 van Zuid-Beijerland’ (1992-2008) en de ‘Rabo Dikke Banden Races’ voor de Hoeksche Waardse jeugd. Ook was hij medeorganisator van de wielerronde van Numansdorp (1992-2013) en de ‘Hoeksche Waard Cyclo’ (1992-2003);
 • vanaf 2000 is hij vrijwilliger (en sinds 2007 voorzitter) en teamcaptain van stichting Hoeksche Waard Runners. Jaarlijks nemen de leden deel aan de Roparun (estafette van Rotterdam naar Parijs of andersom) om geld te genereren voor de kankerbestrijding. Zijn carrière laat een stijgende lijn zien: van begeleider op de fiets tot buschauffeur/-leider tot teamcaptain. Inmiddels heeft het team het niet onaanzienlijke bedrag van 1,3 miljoen euro opgehaald.

Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is de heer Bruinenberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De heer A.D. den Hartog (60) is directeur/eigenaar van Den Hartog Glas BV in Oud-Beijerland. Maar dat weerhoudt hem er niet van om zich op tal van terreinen in te zetten. Zo is/was hij:
 • van 1985 tot 1992 penningmeester van de Ouderenraad van de (toenmalige) Ichtusschool. Naast het organiseren van jaarlijkse schoolevenementen, hield hij zich ook bezig met geldinzamelingsacties;
 • van 1992 tot 2013 was decorandus scheidsrechter bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afdeling West II;
 • sinds 1993 is hij vrijwilliger bij stichting Radio Hoeksche waard en presenteert hij wekelijks een verzoekplatenprogramma;
 • van 2000 tot 2004 was hij voorzitter van voetbalvereniging ‘Zinkwegse Boys’;
 • sinds 2007 bestuurslid van en chauffeur bij stichting Sterren Reizen. Deze stichting biedt verenigingen en stichtingen vervoer per touringcar aan op non-profitbasis;
 • sinds 2010 lid van de kerkenraad (kerkrentmeester) van de hervormde dorpskerk in Oud-Beijerland. In deze functie beheert hij de portefeuille bouwkundige zaken. Daarnaast is hij ook hulpkoster.

Vanwege zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen is de heer Den Hartog benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De heer A. van Nieuwaal (72) ontplooide/ontplooit al sinds vele jaren tal van activiteiten.
 • van 1971 tot 1976 was hij medeoprichter van Hoeksche Waards Alarm (één van de voorlopers van het huidige Hoeksche Waards Landschap). Dit was de eerste georganiseerde op actie gerichte natuur- en milieugroep in de Hoeksche Waard;
 • van 1975 tot 1979 medeoprichter en coördinator van Vogelwerkgroep Hoeksche Waard;
 • van 1975 tot 1996 medeoprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Hoeksche Waard. Van 1975 tot 2008 verzorgde hij lezingen over onderwerpen van uiteenlopende aard. Deze lezingen bleven niet beperkt tot Nederland… dit deed hij namelijk ook tijdens kampeerevenementen in West-Europa en – na 1989 – in voormalige Oostbloklanden, zoals Hongarije en Tsjechië. Ook is hij lid van de kascommissie en was hij enkele jaren bestuurslid van de algemene kampeercommissie;
 • in 1976 en 1977 was hij promotor van een wetenschappelijk paddenstoelen-onderzoek in het griendcomplex Esscheplaat;
 • van 1985 tot 1988 voorbereider en begeleider van gespreksgroepen in de kerkelijke gemeente Zuid-Beijerland;
 • sinds 1987 voorzitter van de door hem opgerichte KNNV-werkgroep Geologie en Landschap;
 • van 2003 tot 2007 nam hij deel aan de vergaderingen van de Welstandscommissie Hoeksche Waard;
 • sinds 2003 adviseert Van Nieuwaal de Hoeksche Waardse gemeenten op het gebied van openbaar groen;
 • in 2011 was hij uitgever van het jubileumboek 2011 ‘De Hoeksche Waard als bondgenoot’ in relatie tot de samenhang der dingen in de natuur.

De heer Van Nieuwaal is zonder meer ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen gestimuleerd’ en is vanwege zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1971 op diverse maatschappelijke terreinen (in het bijzonder natuurbeheer en –bescherming) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 • De heer E.C. van Rij (66) was verbonden aan CSG ‘Willem van Oranje’ en ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 • van 1974 tot 1976 was hij betrokken bij het coachen van jeugdwerk CRG Ridderkerk;
 • van 1976 tot 2014 was hij oprichter/directeur van de Wegwijzerkampen, een jaarlijks jeugdkamp voor onder meer minderbedeelde kinderen;
 • sinds 1999 is hij voorzitter van de evangelisatiecommissie (huidige commissie Missionaire Gemeente). Het gaat hierbij om een vakantiebijbelclub en evangelisatie voor kinderen in het dorp en de regio. Ook preekt hij regelmatig in de Chinese gemeente in Rotterdam;
 • sinds 2004 leidt hij een laagdrempelige Bijbelstudie, genaamd ‘Bijbelverkenners’;
 • sinds 2004 leidt hij ook laagdrempelige bijeenkomsten om iedereen de kans te geven het evangelie te horen en mee te zingen;
 • van 2007 tot 2013 leidde Van Rij gebedsbijeenkomsten;
 • sinds 2013 is hij betrokken bij ‘Crossroads Hoeksche Waard’. Deze activiteit is voortgekomen uit de eerder genoemde gebedsbijeenkomsten;
 • sinds 2014 leidt en verzorgt hij dagsluitingen op een christelijke camping in Duitsland.

Omdat de heer Van Rij zich sinds 1974 ten bate van de samenleving heeft ingespannen op het terrein van voornamelijk evangelisatie en kerkelijk leven en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 • Mevrouw J. van der Velden (71) is bepaald niet iemand die vrijwilligerswerk schuwt. Daarvan getuigt het overzicht van de activiteiten op het gebied van zorg en welzijn die zij ontplooide/ontplooit:
 • sinds 1989 is zij als vrijwilliger verbonden aan zorgorganisatie Zorgwaard, locatie De Egmontshof. Zij vervult daar de rol van gastvrouw en begeleidt het bewonerskoor/de zanggroep. Sinds 2013 doet zij dit bij locatie De Gravin;
 • sinds 2006 is zij ook verbonden aan Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland. Als vrijwilliger legt zij bezoeken af en begeleidt zij diverse Zonnebloemactiviteiten.

Gelet op haar langdurige inzet voor de samenleving en vanwege de aard, duur, betekenis en uitstraling van haar activiteiten, is mevrouw Van der Velden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 • De heer J. van de Wetering (70) was jarenlang in dienst van gemeente Oud-Beijerland als medewerker groenvoorziening. Ook was hij jarenlang lid van de vrijwillige brandweer. Echter, sinds zijn vervroegde pensionering heeft hij het drukker dan ooit!
 • sinds 1999 is hij vrijwilliger bij de crisisopvang voor pleegzorgbaby’s in Oud-Beijerland. Samen met zijn partner neemt hij de eerste zorg op zich van pasgeborenen die uit huis geplaatst zijn. Deze baby’s verblijven gemiddeld acht maanden bij hen in huis voordat zij, afhankelijk van de situatie, worden teruggeplaatst bij de ouders of bij een pleeggezin;
 • sinds 2006 besteedt Van de Wetering een groot deel van zijn tijd aan de Voedselbank Hoeksche Waard. Van deze, mede door hem opgerichte, organisatie is hij voorzitter.

Hij helpt bij het ophalen, het sorteren en uitgeven van goederen, geeft presentaties over de taken van de Voedselbank en organiseert activiteiten om nieuwe sponsors te werven. Verder stuurt hij vrijwilligers aan, voert intakegesprekken en helpt bij juridische problemen. Ook onderhoudt hij contacten met andere voedselbanken en valt zo nodig voor hen in. Dit laatste doet hij overigens ook bij de Kringloopwinkel. Het is duidelijk: minder bedeelden en hulpbehoevenden hebben de liefde van zijn hart!

Zijn langdurige inzet en verdiensten voor de samenleving op het gebied van zorg en welzijn en de aard, duur, betekenis en uitstraling van zijn activiteiten, hebben ertoe geleid dat de heer Van de Wetering is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.