Ontheffing openingstijden AH ‘s-Gravendeel op zon- en feestdagen 2014

659

cees-van-der-poel-3‘s-Gravendeel – Vanwege het advies van de commissie bezwaarschriften en de uitspraak van de voorzieningenrechter, heeft het college van Binnenmaas besloten een ontheffing te verlenen aan Albert Heijn Van der Poel in ‘s-Gravendeel voor openstelling van de winkel op de zon- en feestdagen in 2014. De ontheffing wordt verleend op grond van artikel 6 van de ‘Verordening winkeltijden gemeente Binnenmaas 2008’.  Dit betekent dus dat de Albert Heijn Van der Poel ‘s-Gravendeel in 2014 iedere zondag geopend mag zijn.

Op 12 juni heeft er een zitting bij de voorzieningenrechter plaatsgevonden. Deze zitting had betrekking op de weigering van de aangevraagde ontheffingen, zoals besloten op 25 april jongstleden, voor openstelling als avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen. De voorzieningenrechter heeft onder andere geoordeeld dat het besluit van 25 april geen stand zal kunnen houden.

Op 12 augustus heeft het college het advies van de commissie bezwaarschriften over de bezwaren van Van der Poel en Zwanenburg tegen de weigering ontheffingen Winkeltijdenverordening behandeld. De bezwaren hadden betrekking op de weigering van de aangevraagde ontheffingen, zoals besloten op 25 april jongstleden, voor openstelling als avondwinkel en openstelling op zon- en feestdagen. De commissie bezwaarschriften acht de bezwaren gegrond. Zij hebben geadviseerd het besluit te herroepen.

Nieuwe verordening in 2015

In 2015 geldt een nieuwe winkeltijdenverordening die door de raad is vastgesteld op d.d. 12 juni 2014. In deze verordening zijn beperktere regels opgenomen ten aanzien van de zondagopenstelling. Eventuele verzoeken voor 2015 zullen aan deze verordening worden getoetst.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.