Voorbereiding baggerwerkzaamheden ‘s-Gravendeel

112

vluchthaven-s-gravendeel-1‘s-Gravendeel – Bij de vooronderzoeken voor het baggeren in de plas en sloot langs de Lage Dijk in ’s-Gravendeel zijn op elf locaties zogenoemde ‘verdachte objecten’ aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Op maandag 22 en dinsdag 23 september worden de objecten verwijderd. Uit voorzorg wordt rondom de plas een gebied afgezet voor het publiek.

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek heeft waterschap Hollandse Delta nauw overleg gehad met gemeente Binnenmaas en een gespecialiseerde aannemer. De werkzaamheden worden  uitgevoerd conform het door de burgemeester van Binnenmaas goedgekeurde plan van aanpak. De verdachte objecten liggen onder een laag bagger. Dit betekent dat op de verdachte locaties eerst bagger verwijderd wordt, waarna specialisten de verdachte objecten zullen verwijderen. Deze objecten worden veilig gesteld en indien nodig op een later moment onschadelijk gemaakt.

Zodra het eindrapport binnen is en er geen verdachte locaties meer zijn, zal de aannemer de rest van de plas en sloot baggeren. Dit werk neemt één tot twee weken in beslag. De bagger wordt tot aan de vaste bodem verwijderd en afgevoerd.

Baggeren is nodig om goede water aan- en afvoer te waarborgen. Bovendien draagt het bij aan een betere waterkwaliteit. In tijden van veel regen moet water snel afgevoerd kunnen worden. In tijden van droogte moet er voldoende water aangevoerd kunnen worden.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.