Definitief besluit over komst Asielzoekers Centrum ( AZC ) ’s-Gravendeel vertraagd.

932
Het terrein van het AZC Gravendeel is nog in handen van het COA.

AZC1_B20D903B0C81D13DC1257B3B004A6C35_0Maasdam – Op 13 oktober zijn de inwoners van ’s-Gravendeel geïnformeerd en geraadpleegd over de mogelijke heropening van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Kilweg.

Het college wil in principe meewerken aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om deze voormalige opvanglocatie te heropenen. Op 16 oktober 2014 is dit onderwerp ook in de raadscommissie ABZ aan de orde geweest. Het voornemen van het college werd unaniem gesteund. Er is steeds aangegeven dat het college hierover eind november 2014 een definitief besluit wilde nemen.

Sinds eind oktober is de gemeente in overleg met het COA over de voorwaarden voor de heropening. Deze worden opgenomen in een bestuurlijke overeenkomst. Het college kan pas een definitief besluit nemen als deze bestuurlijke overeenkomst er is en er zicht is op hoe het terrein precies zal worden ingericht. Op dit moment is de gemeente nog in gesprek met het COA over de inhoud van de overeenkomst en moet ook een ruimtelijk plan voor de inrichting van het terrein nog door het COA worden aangeleverd. In de bestuursovereenkomst worden afspraken over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers, de omgang met uitgeprocedeerde asielzoekers en het vervoer tussen het asielzoekerscentrum en het dorp vastgelegd.

De gesprekken over de bestuurlijke overeenkomst duren langer dan in oktober werd verwacht. Er wordt nu van uitgegaan dat besluitvorming over de heropening in het eerste kwartaal van 2015 zal plaatsvinden. Het Asielzoekerscentrum kan daarna snel ingericht worden dit omdat de gebouwen voor kantoor nog aanwezig zijn.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.