Gemeente Binnenmaas “dwingt” Suiker Unie tot benutting bestaand bestemmingsplan

0
1323

imagesPUTTERSHOEK – Suiker Unie trekt noodgedwongen haar plan in voor de optimale herontwikkeling van het terrein van de voormalige suikerfabriek Puttershoek. Bewoners dreigen de dupe te worden van de impasse, die is ontstaan door het eenzijdige afsprakenkader van overheden.

Na tien jaar gesprekken en onderhandelingen negeert de gemeente Binnenmaas Suiker Unie als grondeigenaar. Daarom ziet Suiker Unie zich gedwongen om haar plannen voor een optimale
herontwikkeling van het terrein van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek in te trekken.
In plaats daarvan kan Suiker Unie nu niet anders dan de mogelijkheden van het bestaande
bestemmingsplan te benutten. Vandaag heeft Suiker Unie daartoe een revisievergunning
aangevraagd. Een en ander heeft grote nadelige gevolgen voor de omwonenden. In het huidige
bestemmingsplan kan het terrein rond de specialiteitenfabriek bebouwd worden en is de
Rustenburgstraat de gebiedsontsluitingsweg.

Achtergrondinformatie:
Na sluiting van de suikerfabriek eind 2004 heeft Suiker Unie jarenlang overlegd met de gemeente
Binnenmaas, provincie Zuid-Holland en andere partijen over een optimale herontwikkeling van het
terrein. Daartoe heeft Suiker Unie op verzoek van de gedeputeerde en op eigen kosten een
stedenbouwkundig plan gemaakt dat voldeed aan alle door de provincie gestelde randvoorwaarden.
Het stedenbouwkundig plan van Suiker Unie voorziet in het behoud van de operationele ruimte en
ontwikkelingsmogelijkheden voor de specialiteitenfabriek (met silo’s en distributiecentrum) en de
specerijenfabriek. Er zou een watergebonden en kadegerelateerd bedrijventerrein komen van
vergelijkbare bebouwbare omvang als in het huidige bestemmingsplan.

Dit plan past naadloos in het provinciale beleid om kadegerelateerde en watergebonden
bedrijventerreinen én terreinen met een hogere milieucategorie te behouden. Ook bevat het
belangrijke voordelen voor de omgeving, verkeerssituatie en het milieu. Rond de specialiteitenfabriek
kan een groene buffer behouden blijven. Dat heeft grote invloed op het woongenot van de omringende
huizen. Het Lindtse Poldertje en het terrein van de Schotse Hooglanders blijven ook als groene buffer in
tact. De nieuwe ontsluitingsweg over de vloeivelden, draagt bij aan de ontlasting van de
Rustenburgstraat van zwaar verkeer. Dit leidt onder andere tot minder geluidsuitstraling naar de
woonkern Puttershoek.

Mislukt
Suiker Unie heeft jarenlang geprobeerd om in alle redelijkheid vooral de gemeente Binnenmaas achter
het plan te krijgen. Nu moet Suiker Unie echter concluderen dat dit mislukt is en buiten spel is gezet. De
gemeente heeft namelijk, samen met de provincie en de andere gemeenten van de Hoeksche Waard, eenzijdig een afsprakenkader vastgesteld dat een halvering van het bebouwbare deel van het bedrijventerrein inhoudt. Dit ten gunste van een nieuw bedrijventerrein aan de Reedijk langs de
N217 en het regionale bedrijventerrein.

De genoemde halvering maakt een realistische en verantwoorde herontwikkeling van het terrein van de
voormalige suikerfabriek financieel onhaalbaar. Dat was overigens al aangetoond door het financiële
onderzoek van het onafhankelijke adviesbureau PAS, dat door de provincie is ingeschakeld.

Belangrijke nadelen
Suiker Unie gaat nu gedwongen haar terreinen invullen op basis van het huidige bestemmingsplan.
Hiervoor is een revisievergunning noodzakelijk. De activiteiten in de vergunning passen in het
bestemmingsplan.

Dit houdt belangrijke nadelen in voor de omwonenden aan de Nassaulaan, Gerrit de Voslaan en
Rustenburgstraat. Zo voorziet het bestaande bestemmingsplan in bebouwing rond de
specialiteitenfabriek, waarmee de eerder door Suiker Unie voorgestelde groene buffers komen te
vervallen. Het huidige bestemmingsplan kent ook geen nieuwe ontsluitingsweg. Daardoor kan de
Rustenburgstraat niet ontlast worden.

Suiker Unie heeft donderdagavond 22 januari de direct omwonenden hierover geïnformeerd.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.