Tegemoetkoming huishoudelijke hulp in Hoeksche Waard

0
720

samen meer hoeksche waardHOEKSCHE WAARD – De gemeenten in de Hoeksche Waard introduceren vanaf februari 2015 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze nieuwe regeling zorgt ervoor dat inwoners die dit nodig hebben zelf hun huishoudelijke hulp betaalbaar kunnen inkopen. De vijf gemeenten én de zes aanbieders vernamen deze week het goede nieuws dat het Rijk hun plan voor het behoud van werkgelegenheid in de huishoudelijke ondersteuning heeft gehonoreerd. “We zijn ontzettend blij én trots op dit resultaat”, zo verwoordt portefeuillehouder Ina van der Werf-Weeda de gevoelens van alle betrokken partijen. “Want door dit plan hopen we werkgelegenheid te behouden door aantrekkelijke huishoudelijke ondersteuning aan te bieden aan doelgroepen, bij wie extra ondersteuning welkom is.”

Historie
We gaan even terug in de tijd… het Rijk kondigde in 2014 een korting van maar liefst 40 procent aan op de budgetten voor huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015. Met de bedoeling dat er hulp bij het huishouden overblijft voor mensen die dit echt niet zelf kunnen betalen en/of organiseren. Deze opgave is binnen de Hoeksche Waard gezamenlijk opgepakt met de aanbieders (Agathos, Alerimus, Axxicom, Heemzicht, Tzorg en Zorgwaard).

Maatwerk
In goed overleg met de aanbieders is besloten om over te stappen naar een andere manier van werken. Vanaf 1 januari 2015 bepaalt de gemeente of iemand nog recht heeft op huishoudelijke ondersteuning en de aanbieder maakt vervolgens afspraken op maat met de cliënt over de invulling van de ondersteuning. Daarbij wordt – veel meer dan voorheen – gekeken naar de eigen kracht en het sociale netwerk. Het gevolg is dat een aantal inwoners geen of minder een beroep kunnen doen op de huishoudelijke ondersteuning. Dat dit ook negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, is evident.

Tijdelijke regeling
Om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden, heeft het Rijk daarom voor 2015 en 2016 een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben samen met de aanbieders een plan opgesteld en een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is toegekend. Het spreekt voor zich dat de betrokken partijen trots zijn op dit resultaat, omdat op deze wijze een stuk werkgelegenheid behouden blijft én – niet minder belangrijk – extra ondersteuning kunnen bieden tegen een scherpe prijs.

Wat houdt de regeling in?

Naast de Huishoudelijke Ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, is er in de Hoeksche waard nu ook ondersteuning op basis van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar. De gemeente betaalt een deel van deze ondersteuning, het andere deel betaalt de inwoner zelf. Deze vorm van ondersteuning  is voor drie doelgroepen beschikbaar:

  • • inwoners met een geldige Wmo-indicatie;
  • • mantelzorgers;
  • • inwoners van 70 jaar of ouder.

Kosten

De HHT kost € 22,00 per uur. Daarvan betaalt de gemeente € 12,50, terwijl de ‘afnemer’ zelf € 9,50 per uur rechtstreeks aan de aanbieder betaalt. Voor dit bedrag beschikt betrokkene dan over een professionele hulp, die in dienst is bij een zorgaanbieder, met alle zekerheden die daarbij horen. Meer informatie over de HHT is te krijgen bij het Wmo-loket  van de gemeente. Daar kan ook een aanvraag worden ingediend.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.