Aantal schooluitvallers Zuid-Holland Zuid opnieuw gedaald

0
129

Dienst_logoREGIO – Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid is opnieuw gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over het jaar 2013-2014 die vandaag zijn verschenen. De regio telt nu 724 voortijdig schoolverlaters (1.8%). Een jaar eerder waren dit er 964 (2.4%): een daling van 25%! De regio duikt hiermee voor het eerst onder het landelijk gemiddelde (1.9%).

De regio valt met deze cijfers binnen de door OCW gestelde normen voor vroegtijdig schoolverlaters. Ten opzichte van vorig jaar is dit een zeer positieve ontwikkeling. Het Da Vinci College laat een mooie daling zien in het aantal vroegtijdig schoolverlaters (-20.2%) en behoort nu tot de top 5 van de grootste dalers van de best dalende ROC’s in Nederland.

Oorzaak daling
In de regio hebben RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt), vmbo en mbo gezamenlijk diverse projecten gedraaid om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het succes van deze projecten is nu ook af te lezen in de positieve cijfers. Eén van de geslaagde projecten vorig jaar was de Zomeractie: leerplichtambtenaren van de Dienst Gezondheid & Jeugd gaan bij jongeren op huisbezoek om hen vervolgens weer naar school te helpen en als dat niet lukt naar werk te begeleiden. Een ander succesvol project is “MBO meelopen”; vmbo scholieren kunnen een dagje meelopen op het MBO om zo een goed beeld te krijgen van een bepaalde opleiding en het beroep dat daar bij hoort. Door al vroeg te starten met een goede loopbaanoriëntatie wordt de kans dat een scholier een verkeerde vervolgopleiding kiest een stuk kleiner. Ook in dit project werken het ROC Da Vinci College en AOC Wellant College nauw samen met de vmbo scholen in de regio.

Belang startkwalificatie
Uit recente studies blijkt eens te meer het belang van een startkwalificatie: van de jongeren mét een startkwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42%. In de regio wordt daarom intensief samengewerkt tussen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en RMC (onderdelen van de Dienst Gezondheid & Jeugd). Gezamenlijk zijn diverse maatregelen afgesproken rond de thema’s: aansluiting vo-mbo, begeleiding in de schoolloopbaan, verzuim en specifieke maatregelen voor kwetsbare leerlingen. Deze maatregelen blijken te werken, gezien de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.