Gemeenten in de Hoeksche Waard stellen budget beschikbaar voor innovatieve projecten

168

sohw-logoHOEKSCHE WAARDSinds 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen op het gebied van jeugd, zorg en werk. Voor de zorg heeft er een bestuurlijke aanbestedingstraject plaatsgevonden, waarna de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard met zorgaanbieders tot overeenkomsten zijn gekomen.

In die ´deelovereenkomst maatvoorziening begeleiding´ is een bekostigingswijze voor de zorg en ondersteuning in 2015 vastgelegd. De zorgaanbieders worden hiermee uitbetaald conform de afgesproken tarieven in relatie tot het aantal gerealiseerde eenheden (uren, dagdelen of dagen). Hiermee kan de continuïteit van de dagbesteding/begeleiding gewaarborgd worden en daarmee ook de ondersteuning van burgers in kwetsbare posities.

Een nadeel van deze keuze is dat voor de zorgaanbieders en andere instellingen een prikkel ontbreekt om tot nieuwe en innovatieve werkwijzen te komen. Innovaties die nodig zijn voor de zorg en ondersteuning om nog efficiënter en vraaggerichter te kunnen werken in de toekomst. Daarom hebben de vijf gemeenten besloten om gezamenlijk een innovatiebudget beschikbaar te stellen, die organisaties in staat kan stellen om innovaties te realiseren.

Innovatiebudget
Iedereen (burgers, welzijn, zorgaanbieders etc.) kan voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking komen. Het innovatiebudget maakt onderscheid tussen innovaties en innovaties bij maatwerkvoorzieningen. Voor beiden geldt dat er uiterlijk 30 april 2015 een plan ingediend moet worden en dat er spelregels opgesteld zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Het plan moet voldoen aan een aantal doelstellingen, zoals het uitdragen van de eigen kracht-benadering, het hebben van een preventieve werking en een regionaal karakter. Open het document hieronder voor de volledige beschrijving.

Voor de beoordeling van de aanvragen wordt geen maximum bedrag per innovatie gehanteerd, maar wordt naar de inhoud van de aanvraag gekeken.

Doel van het innovatiebudget
Met deze eenmalige stimuleringssubsidie willen de gemeenten innovatie in de Wmo stimuleren en daarmee kwetsbare burgers in de Hoeksche Waard in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en deel te (blijven) nemen aan de samenleving door (indien nodig) inzet van algemene en collectieve ondersteuning.

Aanvragen indienen
Aanvragen kunnen uiterlijk woensdag 30 april ingediend worden bij Gemeente Oud-Beijerland, ter attentie van wethouder I. van der Werf, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Aanvragen die na 30 april zijn ingediend worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet bereikt is. De subsidieregeling eindigt automatisch wanneer het subsidieplafond bereikt is.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.