Inzaaien van de laatste akkerrand 2015 door voormalige heemraad G.J.Schelling in Heinenoord

452

097HEINENOORD – Na 10 jaar zijn de akkerranden in de Hoeksche Waard nog steeds een begrip en vormen het visiekaartje voor het landschap in de regio. Vanaf 2016 zal deze regionale regeling overgaan in het Europese landbouwbeleid voor agrarisch natuurbeheer. De ‘ afsluiting’ van de Hoeksche Waardse regeling willen we echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hiervoor hebben we voormalig heemraad G.J. Schelling bereid gevonden om de laatste bloemenranden van 2015 in te zaaien. De heer Schelling heeft tijdens zijn ambtsperiode bij waterschap Hollandse Delta veel betekend voor de akkerranden in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

De akkerranden vormen een bufferstrook tussen het cultuurgewas van de agrariër en het oppervlaktewater van de sloot. Daarnaast zijn de randen nuttig voor de bevordering van de biodiversiteit in het landschap. Kleine (zoog)dieren, insecten, vlinders, bijen en vogels maken dankbaar gebruik van de randen als het gaat om leefruimte, bestuiving, fourageren en schuilgelegenheid. De uitbundige bloemenpracht van bloeiende Hoeksche Randen geeft in de zomermaanden een positieve impuls aan de beleving van ons Hoekschewaards landschap.

Samen met de regiopartners waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Rietgors en H-Wodka is het mogelijk gemaakt dat de akkerranden binnen de bedrijfsvoering van de akkerbouwers in de Hoeksche Waard een stabiele plek hebben ingenomen. Ook bijdragen van derden als Rabobank, HW Wonen en de Wildbeheereenheid Hoeksche Waard hebben de regeling de afgelopen jaren tot een succes gemaakt.

In navolging van het Europese landbouwbeleid voor agrarisch natuurbeheer zal vanaf 1 januari 2016 de regeling voor akkerranden worden voortgezet door de coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). Daardoor zullen de akkerranden een vast onderdeel blijven uitmaken van het Hoekschewaardse landschap.

Het inzaaien van de “ laatste bloemenrand 2015” zal plaatsvinden op 12 mei om 14.30 uur op het akkerbouwbedrijf van fam. Van den Hoek, Westdijk 50 te Heinenoord


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.