Speciale website voor beschikbare bedrijfskavels in de Hoeksche Waard gelanceerd

338

Op de foto staan van links naar rechts±  Paul van Dijk (Bedrijventerrein Reedijk), wethouder Henk Kievit (Bedrijventerrein De Hoogerwerf), Gert-Jan Metselaar (Bedrijvenpark Hoeksche Waard), Leander Seip (Bedrijventerrein Reedijk), Peter van Nederpelt (Bedrijventerrein Reedijk) en wethouder Wouter Joosten (gemeente Binnenmaas)HOEKSCHE WAARD – Maandag 18 mei is de website www.bedrijfskavelsindehoekschewaard.nl online gegaan Op deze nieuwe site is informatie over beschikbare bedrijfskavels in de Hoeksche Waard gebundeld. Ondernemers die een nieuw bedrijfspand willen gaan bouwen in de Hoeksche Waard kunnen op deze site zien welk bedrijventerrein het beste past bij de nieuwbouwwensen.

Dit kan via de kavelzoeker of door de informatie per bedrijventerrein te kijken. Gemeente Binnenmaas, Bedrijventerrein Reedijk (Heinenoord) en Bedrijvenpark Hoeksche Waard (Heinenoord) zijn initiatiefnemers van de site. Bedrijventerreinen ’s Gravenpark (’s Gravendeel), De Proeftuin (Numansdorp) en De Hoogerwerf (Oud-Beijerland) hebben zich met enthousiasme aangesloten bij dit initiatief. Zowel de aangesloten terreinen als de vijf Hoeksche Waardse gemeenten zijn blij met de nieuwe site. De samenwerking van de vijf bedrijventerreinen levert een bijdrage aan de economische profilering van de hele Hoeksche Waard.

Bedrijvenloket

Bedrijvenpark Hoeksche Waard, gemeente Binnenmaas en de initiatiefnemers van het bedrijventerrein Reedijk zijn vorig jaar tot de conclusie gekomen dat het voor beide bedrijventerreinen een meerwaarde biedt om een bedrijvenloket in te richten. In dit bedrijvenloket worden onder andere afspraken gemaakt voor (boven)regionale marketing en acquisitie. Missie voor het bedrijvenloket is dat de Hoeksche Waard een aantrekkelijk investerings- en ondernemingsklimaat biedt, waarbinnen ondernemers begeleid worden naar huisvesting op de meest passende locatie.

Webportal

Als eerste stap naar een bedrijvenloket is de website www.bedrijfskavelsindehoekschewaard.nl ontwikkeld. Via de site worden ondernemers die een bedrijfskavel zoeken naar het, voor het bedrijf, best passende bedrijventerrein verwezen. De initiatiefnemers bedrijventerrein Reedijk en Bedrijvenpark Hoeksche Waard zijn zich er van bewust dat een optimaal regionaal bedrijvenloket betrokkenheid en draagvlak van meer actoren vraagt. Daarom hebben zij de bedrijventerreinen ’s Gravenparck (’s Gravendeel), De Proeftuin (Numansdorp) en De Hoogerwerf (Oud-Beijerland) benaderd om deel te nemen aan de site. Alle drie de terreinen hebben hier positief op gereageerd en hebben zich aangesloten bij www.bedrijfskavelsindehoekschewaard.nl.

Kavelzoeker

Het is belangrijk dat bedrijven een, bij de bedrijfskenmerken en huisvestingseisen, passend terreinaanbod wordt gedaan en dat zij in dit kader goed geïnformeerd en begeleid worden. Met de kavelzoeker op de homepage van deze website krijgen bedrijven, op basis van een aantal kenmerken, een advies over het terrein dat het meest geschikt is om op te vestigen.

En zijn de wensen zo specifiek dat de kavelzoeker geen resultaten geeft, dan worden de ondernemers gevraagd contact op te nemen met het bedrijventerrein of de bedrijventerreinen waar de voorkeur naar uit gaat. In een persoonlijk gesprek kan dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Zowel de aangesloten terreinen als de vijf gemeenten zijn blij met de nieuwe site. De samenwerking van de vijf bedrijventerreinen levert vanaf het moment van livegang van de site een bijdrage aan de economische profilering van de Hoeksche Waard.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.