Stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard bijgepraat over voortgang onderzoek

159

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – De stuurgroep onderzoek bestuurlijke toekomst heeft woensdag 17 juni gesproken over de voortgang van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De fractievoorzitters kwamen bijeen in De Vijf Schelpen in Mijnsheerenland.

Marcel Boogers van onderzoeksbureau BMC gaf een overzicht van de stand van zaken op dit moment. Met alle Hoeksche Waardse raden zijn door BMC inmiddels gesprekken gehouden. In Binnenmaas komt er op verzoek nog een vervolggesprek. Ook de colleges hebben de gelegenheid om  in gesprek te gaan met de onderzoekers.

Op korte termijn worden de gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de Hoeksche Waard. Deze gespreksbijeenkomsten vinden themagewijs plaats. Verschillende organisaties die zich bezig houden met sport, recreatie en toerisme, onderwijs en werk, zorg, wonen en kerkelijke organisaties en muziek en cultuur hebben de uitnodiging daarvoor inmiddels ontvangen.

Ook zijn de 12.000 brieven met het verzoek om de vragenlijst in te vullen verstuurd. De herinneringsbrief aan deze  inwoners wordt binnenkort verzonden.  Tot dusverre zijn er ongeveer 1200 ingevulde vragenlijsten ontvangen. De stuurgroep heeft nogmaals benadrukt veel waarde te hechten aan de resultaten van de gesprekken met maatschappelijke partners en de burgerpeiling. In een raadsledenconferentie op 8 juli zullen de eerste voorlopige resultaten worden gedeeld.

Het onderzoek naar de financiën van de vijf gemeenten is nagenoeg afgerond. Ook dit maakt deel uit van de gegevens die nodig zijn om te kijken welke keuzes voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard haalbaar en kansrijk zijn.

De stuurgroep heeft besloten om na de zomer het gesprek aan te gaan met een aantal vertegenwoordigers van voorbeeldregio’s: De Drechtsteden en Regio West-Brabant als voorbeelden van bestuurlijke samenwerking, en de Krimpenerwaard en Goeree-Overflakkee als voorbeelden van herindelingsgemeenten.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.