Vergunning voor bouwen en gebruik Asielzoekercentrum ’s-Gravendeel verleend

703
Het terrein van het AZC Gravendeel is nog in handen van het COA.

AZC1_B20D903B0C81D13DC1257B3B004A6C35_0’s-Gravendeel – De  omgevingsvergunning voor het tijdelijk bouwen en gebruik van het asielzoekerscentrum aan de Kilweg in ’s-Gravendeel is op vrijdag 4 september verleend en gepubliceerd.

Gedurende een periode van zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Het college heeft op verzoek van het COA besloten medewerking te verlenen aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging en heropening van het asielzoekerscentrum voor de periode van twee jaar.

Op de locatie aan de Kilweg is eerder ook een asielzoekerscentrum geweest. In 2013 werd deze gesloten. Wegens een toenemende stroom asielzoekers is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in 2014 op zoek gegaan naar nieuwe opvangmogelijkheden. Gezien het feit dat de locatie  in ’s-Gravendeel nog in eigendom was en een deel van de gebouwen nog aanwezig was, is bij het college een verzoek ingediend voor een tijdelijke heropening. Het college heeft eerder besloten in principe aan dit verzoek mee te willen werken. Dit voornemen is unaniem door de gemeenteraad gesteund.

In de afgelopen periode zijn er al enige voorbereidende activiteiten op het terrein uitgevoerd, die niet vergunningplichtig zijn, zoals het snoeien van struiken.  Het COA verwacht in de periode oktober/november te kunnen beginnen met het plaatsen van 50 nieuwe woonunits. In de bestaande gebouwen worden onder andere een gezondheidscentrum, speel- en recreatieruimte, kantoorruimte voor het COA en een administratieve ruimte voor vluchtelingenwerk ingericht. Met schoolbestuur Acis zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan leerplichtige kinderen in het azc. Voor de 6 tot 12-jarigen zal een speciaal ‘taalbad’ worden ingericht, dat wordt ondergebracht in de Julianaschool in Schenkeldijk. De direct betrokkenen, ouders en leerlingen van de school, zijn hierover door Acis geïnformeerd.

Het COA denkt de eerste bewoners voor eind november 2015 te kunnen ontvangen. Vervolgens zal de opvanglocatie zoals in een bestuursakkoord met het COA is afgesproken maximaal 375 asielzoekers gaan huisvesten.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.